Бронзовата къща няма таван, но субсидиите имат!

С бронзова или без бронзова къща в центъра на София, европредседателството ни свърши с OK! България освободи шофьорското място в колата на ЕС на Австрия. До къде го докарахме евросъюза в земеделието и накъде го изпращаме. ОК ли са с агрополитиката еврофермерите ?
 От представеното разпределение на средствата по страни стана ясно, че за България по-скоро ще се запази сегашното ниво на финансиране. Планирано е от началото на 2021 г. страната да разполага с бюджет за земеделие от близо 7.52 млрд. евро за директни плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която се доближава до сегашния за периода 2014-2020 г.
„ЕК няма да отстъпи от предложението си за лимит за директните плащания, т.е субсидиите, които фермерите получават за всеки хектар обработваема земя. Тези тавани ще трябва да залегнат в стратегическите планове, чрез които държавите членки ще прилагат ОСП в периода 2021–2027 г. и няма да имат право да определят лимити, различни от предложението на Еврокомисията“, предупреди Марио Милушев, директор на дирекция "Развитие на селските райони  и предприсъединителна помощ", в генерална дирекция „Земеделие“ на ЕК.
„Темата, която в най-голяма степен разбуни духовете, е тази за налагането на таван на годишните субсидии за едно стопанство. Въпреки дадената обосновка от страна на ЕК, в направеното предложение прозират доста слабости и липса на задълбочена предварителна оценка, което би могло да доведе до редица проблеми. Потенциалът за решаването им в момента е в ръцете на експертите и най-вече на държавите-членки, които имат нелеката задача да защитят не само своите интереси, но и тези на Съюза като цяло.“ Мнението е на Светлана Боянова.
В броя, който държите в ръце, има и още интересни виждания за настоящата и бъдещата агрополитика на ЕС.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия