Да продам ли нивата или да я дам под аренда?

В края на лятото сделките със земеделски земи и цените на нивите скочиха.Най-честата причина хората да продадат част или цялата си земеделска си земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Според обобщените данни от специализираните сайтове за търговия с недвижими имоти, включително земеделски земи и гори, към 20 септември за продажба са обявени около 880 000 дка земя в цялата страна. Броят на собствениците, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя, надхвърля 58 000 души.
По данни на НСИ средната цена на земеделската земя в България за 9 години - от 2010 до 2018, е нараснала 3.4 пъти – от 279 на 945 лв./дка, докато темпът на нарастване на рентата изостава – увеличава се само два пъти – от 23 на 47 лв./дка.Традиционно най-скъпи са земите в Добруджа - Добрич, Варна, Шабла, Каварна с оглед на най-доброто им качество и най-високите добиви от декар.Там и рентата, която се получава, е с 35-45% по-висока в сравнение с другите региони на страната. В област Добрич за 7 години (2010 - 2017) цената на земеделската земя е скочила 3.8 пъти – от 531 до 2032 лв./дка.
Както е известно , за доходност от индивидуална обработка на малки парцели въобще не може да се говори. Не е така обаче при крупните земеделски производители, които притежават и обработват под аренда големи площи. Според годишните финансови отчети на публичната компания „АдвансТерефонд“, която притежава 223 923 дка земеделска земя, тя е длъжна да раздава дивидент на акционерите си всяка година, който постоянно нараства – от 3 стотинки на акция през 2009 до 10 стотинки през 2017 г. Така 8-годишният дивидент за една акция (2009 - 2017) е 1,8 лв., което прави средна годишна доходност от над 8%. Затова препоръките към собствениците на малки парцели, ако не са им нужни спешно пари, са да отдават под аренда земите си.
Да продам ли нивата, или да я дам под аренда? Вижте отговора на този въпрос в броя.
Ще намерите и отлични примери за успешен агробизнес.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия