Две директиви на ЕС ще гарантират защита и правна сигурност за европейските потребители

ЕС въвежда нови разпоредби, които ще направят покупката и продажбата на стоки и цифрово съдържание на трансгранично равнище по-лесни и безопасни.Преговарящите от името на Съвета и Парламента са постигнали съгласие по пакет, включващ директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и услуги (директива за цифровото съдържание — ДЦС) и директива относно договорите за продажба на стоки (директивата за продажбата на стоки — ДПС). Сега временното политическо споразумение трябва да бъде потвърдено от двете институции.
Директивите определят общи правила по отношение на някои изисквания за договорите за продажба, сключвани между продавача и потребителя. Целта е да се осигури високо равнище на защита и правна сигурност за европейските потребители, по-специално при извършването на трансгранични покупки, както и да се улеснят предприятията, особено МСП, да продават в целия ЕС.
„Настоящият пакет е амбициозен, но балансиран компромис между две цели: да се гарантират права на европейските потребители и същевременно да се създават нови възможности за стопанска дейност за дружествата от ЕС. Сега потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато купуват риза в магазин, интелигентен хладилник онлайн или изтеглят музика. Дружествата ще могат да намалят бюрокрацията, когато искат да разширят дейността си и да започнат да продават в целия Съюз.“Tudorel Toader, министър на правосъдието на Румъния
Цялостният компромис включва редица технически изменения и адаптации, за да се гарантира възможно най-голямо сближаване на разпоредбите в двете директиви и да се предостави съгласувана и ясна правна рамка за потребителите и търговците.
Двете директиви се основават на принципа на максималната хармонизация, което означава, че държавите членки не могат да се отклоняват от определените изисквания. Въпреки това, по отношение на някои аспекти на държавите от ЕС се дава възможност да надхвърлят изискванията, в частност за да запазят вече установеното на национално равнище ниво на защита на потребителите.
Основните компромисни елементи в В директивата за цифровото съдържание (ДЦС) са:
• Средства за защита при липса на предоставяне и неспазване: компромисният текст предвижда доставчиците да имат право на „втори шанс“ при липса на предоставяне, преди договорът да може да бъде прекратен.
• срокове за отговорност на доставчика: за да бъдат отчетени различията на национално равнище, компромисният текст не хармонизира напълно давностните или гаранционните срокове, но установява, че отговорността на доставчика в случай на липса на съответствие не може да бъде за период, по-кратък от две години.
• право на прекратяване на дългосрочни договори: институциите се споразумяха да изключат този въпрос от приложното поле на директивата.
Някои от елементите на компромисния текст на директивата за продажбата на стоки (ДПС) включват:
• обхват на директивата: двете институции бяха единодушни, че продуктите с цифров елемент (например интелигентни хладилници) ще се регулират само чрез директивата за продажбата на стоки.
• Правила относно задължението за актуализиране на цифровото съдържание, вградено в стоки: разпоредбите бяха значително преработени, за да се постигне сближаване с директивата за цифровото съдържание. Окончателният компромис предвижда задължение за продавача да предоставя актуализации в рамките на определен разумен период, очакван от потребителя, в зависимост от вида и предназначението на продуктите. В някои случаи може да се предвиди точно определен период.
• Правилата относно несъответствието запазват до голяма степен позицията на Съвета. Правилата дават на държавите членки възможност да въведат задължение за потребителя да уведоми продавача в рамките на два месеца за липса на съответствие.
• В правилата относно гаранционните срокове и тежестта на доказване се запазва предвиденото в позицията на Съвета.
• Гаранция за трайност: освен правната гаранция, която остава задължителна за период от 2 години, компромисният текст включва разпоредби за допълнителни гаранции за трайност за потребителите.
След като предварителното споразумение бъде потвърдено от двете, текстът ще бъде редактиран от юрист-лингвистите и след това официално приет, по всяка вероятност преди края на парламентарния мандат.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Фермери и градинари, които имат розови насаждения,могат да отнесат санкция. Това предвижда новият закон...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановят сеитбата на пролетните култури в Добруджа, докато черноземът поизсъхне и машините могат да...

Форуми, Анализи, Коментари

В  престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В третото издание на престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с...

Пазари, Борси, Цени

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация са изпратили сигнал до Българската агенция за безопасност...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Пламен Николов, управител на "Есетере България":  Целим се винаги в челните позиции

Пламен Николов, управител на "Есетере България": Целим се винаги в челните позиции

Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с негоГосподин...

Иновации, Обучение, Агросвят

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Над 350 оперативни групи за внедряване на иновации в селското стопанство вече са започнали...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.