Две директиви на ЕС ще гарантират защита и правна сигурност за европейските потребители

ЕС въвежда нови разпоредби, които ще направят покупката и продажбата на стоки и цифрово съдържание на трансгранично равнище по-лесни и безопасни.Преговарящите от името на Съвета и Парламента са постигнали съгласие по пакет, включващ директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и услуги (директива за цифровото съдържание — ДЦС) и директива относно договорите за продажба на стоки (директивата за продажбата на стоки — ДПС). Сега временното политическо споразумение трябва да бъде потвърдено от двете институции.
Директивите определят общи правила по отношение на някои изисквания за договорите за продажба, сключвани между продавача и потребителя. Целта е да се осигури високо равнище на защита и правна сигурност за европейските потребители, по-специално при извършването на трансгранични покупки, както и да се улеснят предприятията, особено МСП, да продават в целия ЕС.
„Настоящият пакет е амбициозен, но балансиран компромис между две цели: да се гарантират права на европейските потребители и същевременно да се създават нови възможности за стопанска дейност за дружествата от ЕС. Сега потребителите ще бъдат по-добре защитени, когато купуват риза в магазин, интелигентен хладилник онлайн или изтеглят музика. Дружествата ще могат да намалят бюрокрацията, когато искат да разширят дейността си и да започнат да продават в целия Съюз.“Tudorel Toader, министър на правосъдието на Румъния
Цялостният компромис включва редица технически изменения и адаптации, за да се гарантира възможно най-голямо сближаване на разпоредбите в двете директиви и да се предостави съгласувана и ясна правна рамка за потребителите и търговците.
Двете директиви се основават на принципа на максималната хармонизация, което означава, че държавите членки не могат да се отклоняват от определените изисквания. Въпреки това, по отношение на някои аспекти на държавите от ЕС се дава възможност да надхвърлят изискванията, в частност за да запазят вече установеното на национално равнище ниво на защита на потребителите.
Основните компромисни елементи в В директивата за цифровото съдържание (ДЦС) са:
• Средства за защита при липса на предоставяне и неспазване: компромисният текст предвижда доставчиците да имат право на „втори шанс“ при липса на предоставяне, преди договорът да може да бъде прекратен.
• срокове за отговорност на доставчика: за да бъдат отчетени различията на национално равнище, компромисният текст не хармонизира напълно давностните или гаранционните срокове, но установява, че отговорността на доставчика в случай на липса на съответствие не може да бъде за период, по-кратък от две години.
• право на прекратяване на дългосрочни договори: институциите се споразумяха да изключат този въпрос от приложното поле на директивата.
Някои от елементите на компромисния текст на директивата за продажбата на стоки (ДПС) включват:
• обхват на директивата: двете институции бяха единодушни, че продуктите с цифров елемент (например интелигентни хладилници) ще се регулират само чрез директивата за продажбата на стоки.
• Правила относно задължението за актуализиране на цифровото съдържание, вградено в стоки: разпоредбите бяха значително преработени, за да се постигне сближаване с директивата за цифровото съдържание. Окончателният компромис предвижда задължение за продавача да предоставя актуализации в рамките на определен разумен период, очакван от потребителя, в зависимост от вида и предназначението на продуктите. В някои случаи може да се предвиди точно определен период.
• Правилата относно несъответствието запазват до голяма степен позицията на Съвета. Правилата дават на държавите членки възможност да въведат задължение за потребителя да уведоми продавача в рамките на два месеца за липса на съответствие.
• В правилата относно гаранционните срокове и тежестта на доказване се запазва предвиденото в позицията на Съвета.
• Гаранция за трайност: освен правната гаранция, която остава задължителна за период от 2 години, компромисният текст включва разпоредби за допълнителни гаранции за трайност за потребителите.
След като предварителното споразумение бъде потвърдено от двете, текстът ще бъде редактиран от юрист-лингвистите и след това официално приет, по всяка вероятност преди края на парламентарния мандат.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Анкетирането...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка...

Форуми, Анализи, Коментари

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Международната изложба за лозарство и винарство  Винария  представя от 20 до 24 февруари  колекциите...

Пазари, Борси, Цени

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Виненият отрасъл в България има своето стабилно място и се е доказал през годините....

Агротехника, Растителна защита

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

АРИБ представлява растителнозащитната индустрия в България. Фирмите-членове на Асоциацията имат съществена роля за насърчаване...

Иновации

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

IBM оповести своя годишен списък 5 за 5, в който компанията посочва пет ключови...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.