Над 4500 проверки извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите за последните четири дни

Над 4500 проверки извършиха инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите за периода 13 – 16 май.

За посочения период 123 екипа горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършили 2614 проверки на територията на страната. Със съставените констативни протоколи и актове са задържани близо 27 плътни куб.  м обла строителна дървесина, над 9 пространствени  куб. м дърва за огрев, две моторни превозни средства и една каруца.

Проверени са близо 260 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 370 обекта за добив на дървесина, 1160 превозни средства, транспортиращи дървесина, 830 ловци, риболовци и физически лица. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 25 констативни протокола и 43 акта за установени нарушения по Закона за горите.

При проверка в землището на гр. Сърница, в държавна горска територия служители на РДГ Пазарджик са установили в сечище добив от дървесен вид, който не е разрешен в издаденото позволително за сеч. За установеното нарушение на Закона за горите служителите на дирекцията са изготвили констативен протокол, с който е задържана незаконно добитата дървесина. Работата по случая продължава.

След извършена проверка от служители на Регионална дирекция по горите – София е спряна временно дейността на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в Етрополе. Горските инспектори от Дирекцията са извършили на 13.05.2022 г. в 15 ч. проверка на моторно превозно средство, транспортиращо дървесина. Представеният от водача превозен билет е бил издаден в деня, в 9 часа, за транспортиране на близо 25 плътни кубически метра едра строителна дървесина до обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина в гр. Етрополе. Проверяващите са  установили съществени разлики в снимките от фоторегистъра и натоварената в автомобила дървесина.  Автомобилът не е бил оборудван с GPS устройство за проверка на движението му. Поради съмнения за незаконно транспортиране на дървесина, горските служители са извършили и проверка в склада получател на дървесината. При прегледа на записите от видеонаблюдението се установява, че същото моторно превозно средство влиза в обекта натоварено с дървесина, след което го напуска празно. В самия електронен дневник превозният билет за постъпилата дървесина не е вписан.

За установените нарушения проверяващите са съставили на водача на автомобила два акта,  с които са задържани едра строителна дървесина в размер на 24.74 плътни кубически метра от бук и превозното средство. Акт е съставен и на собственика на склада. Работата в обекта е спряна за три дни. Служители на РДГ – София са извършили и проверка на обекта за дърводобив, от който е експедирана дървесината като нарушения не са констатирани. Работата по случая продължава.

За периода 13 - 16 май служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 1 962 проверки. Проверките са на: обекти за добив на дървесина –  901 броя; на превозни средства – 809 броя; на 17 ловци, на 8 риболовци и на 227 други физически лица. Съставени са 27 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 28,44 пространствени кубически метра дърва

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.