Правителството одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на ЕС с предприетите от страната мерки за предотвратяване разпространението на инвазивни чужди видове

Правителството одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по искане на Европейската комисия за това, че България не е изпълнила задълженията си по някои разпоредби от Регламент (ЕС) №1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Инвазивните чужди видове са растения и животни, които в резултат на човешка намеса са въведени случайно или умишлено в естествена среда, където обикновено не се срещат. Това има сериозни негативни последици за новата им среда. Те са една от петте основни причини за загуба на биологично разнообразие в Европа и света. Справянето с тях е важен аспект от целта на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие, формулирана в Европейската зелена сделка и Европейската стратегия за биологично разнообразие до 2030 г.

В исковата си молба Европейската комисия твърди, че България не е  изпълнила задължението си да създаде система за наблюдение на инвазивните чужди видове, засягащи ЕС. По отношение на това твърдение страната ни представя аргументи в подкрепа на тезата, че с надграждането на съществуващата Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е осигурено прилагането на това изискване.

Във връзка с второто твърдение на Комисията - че България не е изготвила планове за действие за пътищата за навлизане на инвазивните чужди видове, страната ни представя аргументи и привежда примери в подкрепа на позицията, че с предприетите мерки и извършените научни и административни дейности не само са постигнати конкретни резултати, но и в значителна степен са изпълнени ангажиментите на страната, свързани с предотвратяване на навлизането на територията ни на инвазивни видове. Информираме също за напредъка по разработването на планове за пътищата на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове в България.  Плановете са в процес на финализиране  и предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

В одобрената от правителството позиция изрично се посочва, че и към настоящия момент България изпълнява заложените цели в Регламент (ЕС) № 1143/2014, а именно предотвратяване, намаляване и смекчаване на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие, причинено от навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове на територията на ЕС.

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

Неделя, 03 Декември 2023

Българският фермерски съюз е възмутен, че представители на земеделските производители не са включени в...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

МЗХ и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум за сътрудничество

МЗХ и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум за сътрудничество

Понеделник, 16 Октомври 2023

Министерството на земеделието и храните и Институтът по животновъдство на Франция ще подпишат меморандум...

Компании, Събития, Анализи

Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

Вторник, 05 Декември 2023

За първи път България ще участва със собствен щанд на световната климатична конференция Водещият производител...

Реколта, Пазари, Цени

БАБХ прави засилени проверки за качеството на рибата в търговската мрежа

БАБХ прави засилени проверки за качеството на рибата в търговската мрежа

Сряда, 06 Декември 2023

Българската агенция за безопасност на храните прави засилени проверки за качеството и произхода на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ изплати над 5 млн. лева на земеделските стопани, които бяха достигнали тавана по украинската помощ

ДФЗ изплати над 5 млн. лева на земеделските стопани, които бяха достигнали тавана по украинската помощ

Четвъртък, 07 Декември 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 5 млн. лв. (5 009 527 лв.) на...

Иновации, Обучение, Агросвят

Трета демо точка на АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология в Пловдив се открива на 16 ноември

Трета демо точка на АгроХъб.БГ в Центъра по системна и растителна биология и биотехнология в Пловдив се открива на 16 ноември

Вторник, 14 Ноември 2023

Официалното откриване на Демо точка “Наука” на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Центъра...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.