Правителството одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на ЕС с предприетите от страната мерки за предотвратяване разпространението на инвазивни чужди видове

Правителството одобри позицията на България по дело С-165/23 пред Съда на Европейския съюз. Делото е образувано по искане на Европейската комисия за това, че България не е изпълнила задълженията си по някои разпоредби от Регламент (ЕС) №1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.

Инвазивните чужди видове са растения и животни, които в резултат на човешка намеса са въведени случайно или умишлено в естествена среда, където обикновено не се срещат. Това има сериозни негативни последици за новата им среда. Те са една от петте основни причини за загуба на биологично разнообразие в Европа и света. Справянето с тях е важен аспект от целта на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие, формулирана в Европейската зелена сделка и Европейската стратегия за биологично разнообразие до 2030 г.

В исковата си молба Европейската комисия твърди, че България не е  изпълнила задължението си да създаде система за наблюдение на инвазивните чужди видове, засягащи ЕС. По отношение на това твърдение страната ни представя аргументи в подкрепа на тезата, че с надграждането на съществуващата Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие е осигурено прилагането на това изискване.

Във връзка с второто твърдение на Комисията - че България не е изготвила планове за действие за пътищата за навлизане на инвазивните чужди видове, страната ни представя аргументи и привежда примери в подкрепа на позицията, че с предприетите мерки и извършените научни и административни дейности не само са постигнати конкретни резултати, но и в значителна степен са изпълнени ангажиментите на страната, свързани с предотвратяване на навлизането на територията ни на инвазивни видове. Информираме също за напредъка по разработването на планове за пътищата на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове в България.  Плановете са в процес на финализиране  и предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

В одобрената от правителството позиция изрично се посочва, че и към настоящия момент България изпълнява заложените цели в Регламент (ЕС) № 1143/2014, а именно предотвратяване, намаляване и смекчаване на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие, причинено от навлизането и разпространението на инвазивни чужди видове на територията на ЕС.

 

 

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

БАТА АГРО 2024:   216 фирми на 36 000 кв.м

БАТА АГРО 2024: 216 фирми на 36 000 кв.м

Вторник, 14 Май 2024

На 13 май на Летище Стара Загора беше открито Шестнадесетото издание на Специализираното изложение...

Компании, Събития, Анализи

Награди за иновации на Macfrut 2024

Награди за иновации на Macfrut 2024

Петък, 10 Май 2024

Римини, 9 май 2024 г. – На втория ден от Macfrut, международният панаир за...

Реколта, Пазари, Цени

Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %

Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %

Неделя, 12 Май 2024

„Площите с ягодови насаждения в община Кричим са се увеличили с близо 20 %...

Иновации, Обучение, Агросвят

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ: 2 ГРАДУСА ПОВЕЧЕ С ПАРАВАНИ ARRIGONI

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ: 2 ГРАДУСА ПОВЕЧЕ С ПАРАВАНИ ARRIGONI

Сряда, 10 Април 2024

Arrigoni предлага разнообразна гама от иновативни продукти за смекчаване на ниските температури, способни да...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.