Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

 

  • Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз
  • Подходът на Комисията се приветства, но се нуждае от различни подобрения
  • Необходимост от всеобхватен механизъм с конкретни препоръки за бъдещите годишни доклади

Оценката на ЕП на доклада на Комисията за 2020 г. относно принципите на правовата държава представя препоръки за подобряване на механизма, за да може по-добре да защитава ценностите на ЕС.

По време на разискването в пленарна зала в сряда, голямото мнозинство от ораторите призоваха Съвета и Комисията да предприемат решителни действия за справяне с влошаването на ценностите на ЕС в различните държави членки. Повечето от тях се фокусираха върху конкретни въпроси, като например засиления натиск върху гражданското общество и свободата на медиите и защитата на малцинствата и уязвимите групи. Други изразиха несъгласие и заявиха, че докладът е трябвало да се съсредоточи върху други въпроси или че подходът му е прекомерен.

В доклада на Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания), приет в четвъртък с 509 гласа „за”, 152 „против“ и 28 „въздържал се“, Парламентът приветства констатациите на Комисията относно състоянието на върховенството на закона в ЕС и всяка държава членка. В него обаче се призовава за по-широк обхват (включващ всички ценности на ЕС, и по-специално демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, които взаимно се подсилват и когато бъдат накърнени, могат да представляват системна заплаха за ЕС), и за по-голямо диференциране при разграничаването на системните и отделните нарушения. Докладът (който понастоящем е самостоятелен механизъм) следва да бъде един компонент от постоянен, всеобхватен и ефективен механизъм, настояват евродепутатите, например чрез включване на конкретни препоръки и срокове за прилагане, свързани с процедурата по член 7, механизма за обвързаност с условия за защита на бюджета на ЕС и производствата за установяване на неизпълнение на задължения.

В същия текст членовете на ЕП също така направиха преглед на последните развития и подчертаха своите приоритети и опасения във връзка със защитата на ценностите на ЕС. Резолюцията осъжда „политическия натиск в Унгария и Полша, (...) за да се избегне възможността националните съдии да задават въпроси на Съда на ЕС“ в нарушение на Договорите. В него също така се разглеждат опитите в Полша да се подкопае независимостта на омбудсмана на страната и неизпълнението от страна на Унгария на решение на Съда на ЕС във връзка с ограниченията, наложени върху финансирането на организациите на гражданското общество. Евродепутатите настоятелно призовават Комисията да предяви иск срещу Унгария пред Съда и да поиска възпиращи финансови санкции.

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Приветствам усилията на Комисията, и по-специално факта, че тя проучва положението на място, а не от Брюксел. Въпреки това очакваме по-амбициозен подход за предстоящия доклад за 2021 г., за да може Комисията да изпълнява своите задължения като пазител на ценностите на ЕС в тяхната цялост. Освен методологическите подобрения, Комисията и Съветът трябва да намерят политическа смелост, за да се изправят пред автократите, които се възползват от нашия Съюз, докато в същото време го подкопават."

Докладът на Европейската комисия за 2021 г. се очаква да бъде публикуван през юли.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Делегацията на ЕП, посетила България, е загрижена за хуманното отношение към животните, изнасяни от ЕС

Делегацията на ЕП, посетила България, е загрижена за хуманното отношение към животните, изнасяни от ЕС

Thursday, 23 September 2021

  Изявление на г-жа Тили Мец (Зелени/ЕСА, Люксембург), председател на анкетната комисия на ЕП за...

Компании, Събития, Анализи

БАСЗЗ стартира собствено периодично издание „Алманах за земята“

БАСЗЗ стартира собствено периодично издание „Алманах за земята“

Thursday, 23 September 2021

   Изданието ще е полезно четиво за собствениците на земи и земеделците Българската асоциация на...

Реколта, Пазари, Цени

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок в цените

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок в цените

Thursday, 23 September 2021

Правителството работи по изготвяне на конкретни мерки, които да преборят инфлацията и драстичния скок...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Разглеждат още проекти за улици на общините по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Thursday, 23 September 2021

В Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) е назначена нова оценителна комисия, която да разгледа...

Иновации, Обучение, Агросвят

Златица е деветата община у нас, която ще опазва своите стари гори

Златица е деветата община у нас, която ще опазва своите стари гори

Tuesday, 17 August 2021

България се доказва като европейски лидер в защитата на своите вековни гори Златица стана деветата...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.