InvestEU: ЕИБ отпуска заем в размер на 50 млн. евро за изграждане на нов зърнен терминал на пристанище Варна

Новият терминал ще осигури съвременна система за съхранение и превоз на зърно.
 Проектът ще оптимизира пристанищните операции със зърнени и насипни товари в Северна България.
 Споразумението се осъществява с подкрепата на програмата InvestEU, чиято цел е привличането на повече от 372 млрд. евро допълнителни инвестиции в периода 2021-2027 г.
 Кредитното споразумение затвърждава ангажимента на ЕИБ в подкрепа на продоволствената сигурност и устойчивото регионално развитие.
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение с „Логистичен център - Варна“ ЕАД, част от групата на „Билдком“, за кредит в размер на 50 млн. евро за съфинансиране на нов зърнен терминал на черноморското пристанище във Варна. Финансирането от ЕИБ е подкрепено от програмата InvestEU. Проектът ще подкрепи продоволствената сигурност, ще насърчи нисковъглеродния морски транспорт и ще подпомогне икономическия растеж на региона като подобри достъпа на местните селскостопански производители до експортните пазари. Благодарение на подкрепата от страна на ЕИБ групата на „Билдком“, която е най-големият частен производител на слънчогледово олио и водещ търговец на зърно в България, ще интегрира логистиката в дейността си и ще подобри пристанищните дейности, свързани със зърното и насипните товари във Варненския регион. Очаква се новият зърнен терминал да влезе в експлоатация през второто тримесечие на 2026 г., като ще включва нов кей, силоз и други съоръжения за съхранение, както и нови възможности за шосеен и железопътен достъп.
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател с ресор „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Съфинансирането на нов зърнен терминал на пристанището в българския черноморски град Варна ще благоприятства търговията и експортния капацитет на един от по-слабо развитите региони в Европа. Ще даде възможност на местните производители да получат достъп до експортни пазари, ще улесни търговията и инвестициите и ще създаде работни места, като в същото време съдейства за постигане целите на ЕС за укрепване и разнообразяване на веригите за доставка с оглед на дългосрочната продоволствена сигурност. Това доказва допълнителните ползи от проектите на ЕИБ и на InvestEU като двигатели за развитието на регионалния частен сектор и устойчивия икономически растеж.“
98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg – T (+352) 43 79-21000 – www.eib.org/press – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
„ЕИБ с гордост засилва партньорството си с групата на „Билдком“. Отпуснатото финансиране потвърждава нашия ангажимент да подкрепим българските дружества за устойчиво модернизиране и разширяване на дейността им, което допринася за регионалното и икономическото развитие на страната и повишава нейната конкурентоспособност,“ сподели Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка. Юлиян Стефанов, изпълнителен директор на „Логистичен център - Варна“ ЕАД отбеляза: „Със своите модерни съоръжения новият терминал ще осигури на местните зърнопроизводители ефективен и ценово конкурентен достъп до ликвидните международни пазари. Той ще бъде важен портал за българския износ на зърно и ще повиши конкурентоспособността на страната в областта на морския транспорт.“ Това е първата сделка на ЕИБ в България, при която частно дружество се възползва от гаранция по линия на програмата InvestEU. Програмата InvestEU привлича инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на ЕС като зеления преход, включително и чрез подкрепа за устойчива инфраструктура. Инвестицията ще бъде насочена към задоволяване на потребността от ефективен и модерен пристанищен терминал за зърно в по-слабо развит регион на ЕС спрямо БВП на глава от населението, като това затвърдява ангажимента на ЕИБ за постигане на равностоен растеж. Проектът ще има положителен ефект върху околната среда, като подкрепи прехода от шосеен към по-нисковъглероден железопътен и морски транспорт, като намали емисиите на парникови газове при превоза на земеделски стоки към регионите и местата с най-належаща нужда от преодоляване на продоволствената несигурност.
За допълнителна информация
Програмата InvestEU предоставя на Европейския съюз съществено дългосрочно финансиране като привлича значителни публични и частни средства в подкрепа на устойчивото възстановяване. Тя също така спомага за привличане на частни инвестиции в изпълнение на политическите приоритети на Европейския съюз като Европейския зелен пакт и цифровия преход. Програмата InvestEU обединява множеството действащи финансови инструменти на ЕС, които подпомагат инвестициите в Европейския съюз и и правят финансирането на инвестиционни проекти в Европа по-лесно, по-ефективно и по-гъвкаво. Програмата се състои от три части: фонд InvestEU, консултантски център InvestEU и портал InvestEU. Фондът InvestEU действа чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти чрез гаранции от бюджета на ЕС в размер от 26,2 млрд. евро. Целият бюджет по гаранцията осигурява покритие на инвестиционните проекти на изпълнителите, увеличава способността им да поемат рискове и по този начин привлича допълнителни инвестиции за най-малко 372 млрд. евро. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно финансиране на Европейския съюз, чиито акционери са държавите членки. Ние финансираме обосновани инвестиции, които допринасят за постигане на целите в политиката на ЕС, включително социално и териториално сближаване и справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Ние подкрепяме проекти в областта на инфраструктурата, иновациите, климата и околната среда, както и малки и средни предприятия и дружества със средна пазарна капитализация. Групата на „Билдком“ е водеща българска частна стопанска група, която развива дейност в сектора на селското стопанство. Тя е един от най-крупните търговци на зърно и изкуствени торове с над 2 милиона тона закупено зърно и маслодайни култури годишно и държи около 20 % пазарен дял от българския износ на зърно. Групата управлява три завода за производство на слънчогледово олио и е водещият производител на слънчогледово олио и слънчогледов шрот в България с над 50 % пазарен дял в производството на българско слънчогледово олио. Нейното дъщерно дружество „Логистичен център - Варна“ ЕАД ще изгради и управлява новия пристанищен терминал за зърно.
За връзка с пресата
Европейска комисия: Флора Матаес | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | +32 229 83951
ЕИБ: Цветелия Цолова | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | +359 888 311 435

Министър Кирил Вътев защити производството на етеричномаслени култури в България пред Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Отглеждането на етерични маслодайни култури е традиционна дейност за страната ни с важни социални, икономически и културни измерения. България настоява да се запази настоящият подход към класифицирането на етерични масла, за да продължи традиционното отглеждане на култури в ЕС, от които те се добиват, и да се запазят доходите на заетите в сектора земеделски производители и сезонни работници. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на заседанието на Съвета на Европейски съюз по земеделие и рибарство в Люксембург, във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за Регламент за изменение на законодателството относно класификацията, етикетирането и опаковане на вещества и смеси.

Той подчерта, че производството на емблематични етерични масла е високо ценено от потребителите както в ЕС, така и в трети страни, като в същото време не трябва да се компрометира по какъвто и да е начин приложението на високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и общественото здраве. „В случая на етеричните масла няма научно неоспоримо доказателство, че те причиняват сериозни опасности за здравето, което би оправдало внезапната промяна в подхода към тяхното класифициране. Употребата на етерични масла от векове е доказателство за тяхната безопасност, която е потвърдена в наши дни и научно“, коментира министър Вътев. Етеричните масла са ключов елемент в една дълга верига за създаване на стойност, която обхваща целия спектър - от земеделски стопани, отглеждащи рози, лавандула, мента, маточина и др.

„Хиляди работни места в Европа генерират значителни стратегически приходи за селските общности в целия ЕС. В тази връзка настояваме да се изключат етеричните масла от концепцията за комплексни вещества, така че те да продължават да бъдат класифицирани съгласно настоящите правила като вещества, а не като смеси“, изтъкна българският министър на земеделието и храните. Позицията на България бе подкрепена от Франция, Португалия, Испания, Словакия, Словения, Италия и Унгария.

За представеното от Комисията Съобщение за актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и консултация за възможностите за риболов за 2024 г. министърът на земеделието и храните заяви, че най-сериозните усилия следва да продължат да бъдат насочени към прилагането от всички крайбрежни страни на единен модел на управление на риболова. При определянето на риболовните възможности за 2024 г. в Черно море България ще настоява да бъдат взети предвид решенията, които ще бъдат приети на годишната среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море през ноември.

По време на дебат по темата за забрана за отглеждане на животни за ценни кожи България подкрепи предложеното за обща забрана, но поиска да се оценят необходимостта от преходен период и  рискът от изнасяне на това производство в трети страни, където няма такава забрана, което може да компрометира философията за хуманно отношение към животните.

ДФЗ преведе по завишени ставки 51 млн. лева на биопроизводителите за Кампания 2022

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 51 млн. лв. (51 243 167 лв.)  на 3 035 стопани по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2022 г. Ставките, по които биологичните производители тази година получават финансово подпомагане, са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер в различните направления е разписан в изменението на Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г., обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.

В направление „Биологично растениевъдство“ са преведени над 40 млн. лв. (40 163 872 лв.) на 2 035 стопани. В направление „Биологично животновъдство“ са оторизирани над 1,3 млн. лв. (1 342 999 лв.) на 66 фермери, а близо 10 млн. лв. (9 736 296 лв.) се разпределят между 1 029 биопчелари.

Припомняме, че един земеделски стопанин може да кандидатства и да получи подпомагане по повече от едно направление по мярка 11.

Финансовата подкрепа по мярка 11 „Биологично земеделие“ се предоставя под формата на годишно компенсаторно плащане към земеделските производители, които доброволно са поели ангажимент по мярката. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% - от националния бюджет.

 

 

    22 юни 2023 г.                                                         ДФ „Земеделие“

Четирима заместник-министри са назначени в Министерството на земеделието и храните

В Министерството на земеделието и храните са назначени четирима заместник-министри.

Александър Йоцев е бил главен директор в БСК в периода от 2016 г. до 2017 г. Притежава дългогодишен опит в сферата на приложението на ПРСР и безопасността на храните. Изпълнителен директор на тържище Слатина Булгарплод и ръководител на проекта за изграждането и разширяването му. От 2012 г. до 2018 г. е член на Бизнес-научния съвет към министъра на земеделието и храните. Почетен председател е на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Завършил е в УНСС, има редица специализации, включително в Обихиро Юнивърсити, Япония и University of Georgia, САЩ.

Георги Тошев е „Магистър по икономика и организация на труда“ от УНСС. Бил е дълги години директор на главна дирекция „Земеделие и гори“ в Министерството на земеделието и горите, заемал е и длъжността директор на дирекция „Административно-правно обслужване и ЧР“ в Държавна агенция по горите. Бил е ръководител на проект за Система за идентификация на земеделските парцели, която е основата на ИСАК. В периода от 1991 г. до 1999 г. е заместник-кмет и секретар на район Кремиковци - Столична община.

Мирослав Маринов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването и полазването на горите. Бил е директор на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен. В периода 0т 2019 г. д0 2021 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Завършил е Лесотехническия университет, София.

Деян Стратев е доцент по ветеринарно-санитарна експертиза и дългогодишен преподавател в в Тракийския университет – Стара Загора. Бил е изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните през 2021 г. Ветеринарен лекар по образование, допълнително се е обучавал в Истанбулския университет, Турция, Университета по ветеринарна медицина в Кошице, Словакия и Пизанския университет, Италия. В момента се обучава по програмата EU-FORA за оценка на риска по хранителната верига в  Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

 

Еврокомисарят Йоханес Хан: Запазваме парите за кохезия и селско стопанство

През следващата седмица Европейската комисия (ЕК) ще публикува преглед на Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (ЕС) - документа, който определя горните граници на разходите на Съюза от 2021 до 2027 г. Очаква се да бъде направено и предложение за ревизия. Тя обаче няма да засяга средствата, предвидени за Кохезионния фонд и за Общата селскостопанска политика.

Това съобщи европейският комисар за бюджет и администрация Йоханес Хан на среща с министър-председателя акад. Николай Денков. Гостът разговаря също с вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел.

Междинният преглед на Многогодишната финансова рамка се налага от множеството кризи, които нямаше как да бъдат предвидени при нейното приемане през 2020 г. – последиците от пандемията от ковид, войната в Украйна и свързаната с тези две събития инфлация, обясни еврокомисарят.

Предвижда се да се създадат нови финансови инструменти. ЕК ще предложи например  Европейски фонд за суверенитет, който да финансира компании с дейност в стратегически за ЕС области. Целта е да се ускори индустриалното и технологично развитие на Европа в сфери с висок потенциал като зелените и биотехнологиите, прехода към цифрова икономика. Очаква се също да се въведе по-голяма гъвкавост при използването на средствата от Европейския фонд за регионално развитие.

Пред комисаря Йоханес Хан министър-председателят акад. Николай Денков и вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел посочиха като основен приоритет на правителството присъединяването на България към Шенгенското пространство още през тази година. Премиерът подчерта също усилията на България да отговори на критериите за членство в Еврозоната.

По отношение на изпълнението на националния План за възстановяване и устойчивост българският вицепремиер заяви, че най-неотложната задача пред страната ни е да завърши изпълнението на етапите и целите, включени във втория транш, така че България да получи второ плащане тази година.

Еврокомисарят Йоханес Хан приветства сформирането на редовно българско правителство с ясна европейска ориентация и обеща подкрепа от ЕК. 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.