ЕК регистрира „Троянска луканка“ като храна с традиционно специфичен характер

Европейската комисия одобри вписването на наименованието „Троянска луканка" в  регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Името на продукт, който е регистриран като ХТСХ, го защитава от фалшифициране и злоупотреба.

Традиционният начин на производство на „Троянска луканка", който се характеризира с процес на сушене и опушване, е направил този вид продукт уникален за България. Самото наименование „Троянска" произхожда етимологично от името на град Троян, т.е. там, където за първи път е произведена и популяризирана от майстор Илия Таслаков. Той е един от първите производители на луканка в страната. През 1883 г. той е внесъл в България първите машини за мелене на месо.

Новото наименование ще бъде добавено към списъка с 69 храни с традиционно специфичен характер, които вече са защитени.

Премиерът Донев: Да запазим водещата роля на България като нетен износител на електроенергия и балансьор за региона е основен приоритет

Гарантирането на енергийната и националната сигурност и запазването на водещата роля на България като нетен износител на електроенергия и балансьор за региона е приоритетът, който премиерът Гълъб Донев посочи като водещ в изготвената от служебния кабинет стратегия за развитие на българската енергетика през следващите 30 години. Проектът на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на България за периода 2023-2053 г. беше представен по време на кръгла маса, организирана от Министерството на енергетиката.

„В условия на енергийна криза България не разполага с утвърдена стратегия за развитие на енергетиката. Без стратегически документ, който да задава ясни цели за развитието на сектора, всяко правителство ще напомня за човек в тъмна стая, който търси ключа за осветлението“, отбеляза премиерът Гълъб Донев. Министър-председателят припомни, че посоката за развитие на енергетиката в България е ясно определена в Закона за енергетиката. Премиерът Донев постави акцент върху основните цели на закона, а именно - създаването на предпоставки за: качествено и сигурно задоволяване на потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ; енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси; създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар; енергийни доставки при минимални разходи. „Същинският въпрос е: Как в условията на глобална енергийна криза, усложнена геополитическа обстановка и стремеж на ЕС към декарбонизация на икономиката, да бъдат постигнати тези цели? Затова Визията е не просто необходима, а задължителна“, подчерта министър-председателят.

Премиерът Гълъб Донев напомни също, че със свое решение Народното събрание задължи служебното правителство в срок до 31 март 2023 г. да предоговори Националния план за възстановяване и устойчивост в сектор енергетика. Според министър-председателя предоговарянето на плана е немислимо без стратегическа визия за развитието на електроенергийния сектор за следващите поне 30 години. „Визията отразява националните специфики в областта на енергийните ресурси и общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката в светлината на Европейския зелен пакт“, добави премиерът Донев.

В изказването си министър-председателят специално отличи усилията, положени в последните месеци от страна на Министерството на енергетиката, за анализ на състоянието на енергийния сектор и изготвянето на стратегията.

 

 

Успешно преминаване на Хърватия към еврото

Хърватия приключи успешно преминаването към еврото. 14-дневният период на двойно обращение (когато могат да се използват както куната, така и еврото) приключи на 14 януари. Плащанията вече не могат да се извършват в куни.

Според проучване на Европейската комисия, проведено на 13 и 14 януари, почти всички плащания в брой в магазините (89 %) са извършени в евро. Почти всички сделки (99 %) са довели до това, че потребителите получават ресто само в евро. 67 % от анкетираните хърватски граждани заявяват, че вече носят само евробанкноти, а 68 % заявяват, че носят само евромонети.  

За да защитят потребителите и да отговорят на опасенията относно неправомерно увеличение на цените в периода на преминаване към еврото, хърватските власти предприемат активни мерки в съответствие с правилата за въвеждане на еврото („Закон за еврото"). Двойното обозначаване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г. Беше въведен Етичен кодекс на предприятията, за да се гарантира стабилност на цените на стоките и услугите, като се помогне на предприятията правилно да преизчисляват и показват цените, без неоправдано увеличение. Национален контролен орган е натоварен със задачата да наблюдава и контролира цените и може да предприема подходящи мерки в случай на нарушения.

Банкнотите и монетите в куни могат да бъдат обменяни за евробанкноти и монети във финансовата агенция и пощенските станции до 30 юни 2023 г. Обменът е безплатен. Обменът на куни в търговските банки е възможен до 31 декември 2023 г.

Националната централна банка на Хърватия ще обменя банкноти куни без ограничение във времето, а куна монети — до 31 декември 2025 г.

Европейците са обезпокоени от кризата с разходите за живот и очакват допълнителни мерки от ЕС

Нарастващите разходи за живот са най-неотложната тревога за 93% от европейците, сочи последното проучване на Евробарометър за Европейския парламент, публикувано днес.

Междувременно подкрепата за ЕС остава стабилна и на високо ниво, като гражданите очакват ЕС да продължи да работи по решения за смекчаване на последиците от кризите.

Във всяка държава членка на ЕС повече от седем на всеки десет респонденти са обезпокоени от нарастващите разходи за живот, като най-високи са резултатите в Гърция (100%), Кипър (99%), Италия и Португалия (и двете с 98%). В България делът на респондентите, които са притеснени от нарастващите разходи за живот, се доближава до най-високите нива с 96%. Повишаването на цените, включително на енергията и храните, се усеща във всички социално-демографски категории като пол и възраст, както и във всички образователни и социално-професионални групи. На второ място по честота на споменаване на европейско ниво с 82% е заплахата от бедност и социално изключване, следвана от изменението на климата и опасността от разпростирането на войната в Украйна в други държави, които са на трето място с 81%. Българските респонденти посочват на второ и трето място също заплахата от бедност и социално изключване и опасността от разпростирането на войната в Украйна в други държави, съответно с 86% и 85%, докато заплахата от изменението на климата остава по-назад с 69%.

Гражданите очакват ЕС да продължи да работи върху решения за смекчаване на усложняващите се ефекти от серията последователни кризи, които засегнаха континента. Високата подкрепа за ЕС се основава на опита от минали години, когато ЕС демонстрира забележителна способност да се обедини и да въведе ефективни мерки. Към момента на проучването гражданите не са доволни от предприетите действия нито на национално, нито на европейско ниво. Само една трета от европейците изразяват задоволство от мерките, предприети от техните национални правителства или от ЕС за справяне с нарастващите разходи за живот. Българските респонденти изразяват по-силно недоволство от средното за ЕС по отношение не мерките, предприети от националното правителство (21%), а по отношение на мерките, предприети от ЕС, резултатите са съизмерими със средните за Съюза - 32%.

По отношение на финансовото състояние на гражданите проучването показва, че последиците от поликризата се усещат все по-отчетливо. Почти половината от населението на ЕС (46%) заявява, че жизненият им стандарт вече е понижен поради последиците от пандемията от COVID-19, последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и кризата с разходите за живот. Други 39% все още не са усетили понижаване на жизнения си стандарт, но очакват това да се случи през следващата година, което представлява мрачна перспектива за 2023 г. Данните за България по тези показатели сочат, че според 53% от респонендите жизненият им стандарт вече е понижен, а други 28% очакват това да се случи през 2023 г. Друг индикатор за нарастващите икономически ограничения е увеличаването на дела на гражданите, които срещат затруднения при плащането на сметки "през повечето време" или "понякога" - от есента на 2021 г. общото увеличение по тези два показателя е с девет процентни пункта - от 30% на 39%. В България тези показатели са почти два пъти над средните за Европа, като 64% от анкетираните имат затруднения “през повечето време” или “понякога” при плащането на сметки.

„Хората са разбираемо притеснени от нарастващите разходи за живот, тъй като все повече семейства се борят да преживяват с оскъдни средства. Сега е моментът да помогнем с представянето на адекватни мерки: да поставим сметките под контрол, да отблъснем инфлацията и да накараме икономиките си да растат. Трябва да защитим най-уязвимите в нашите общества“, заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Ценности за защита и приоритети на Европейския парламент

Многобройните геополитически кризи от последните години продължават да поставят гражданите и политиците пред сериозни предизвикателства. При най-високото ниво на инфлация от десетилетия насам гражданите искат Европейският парламент да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното изключване (37%). Общественото здраве продължава да е от значение за много граждани (34%), както и продължаването на действията срещу изменението на климата (31%). Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (31%) също е на ключово място сред очакванията на гражданите. Основните приоритети на Европейския парламент според българските респонденти трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване (44%), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43%), общественото здраве (34%), както и темата за демокрацията и върховенството на закона (27%), докато действията срещу изменението на климата са припознати едва от 10% от респондентите, което представлява близо 20 процентни пункта разлика със средните нива за Европа.

В същото време настоящите кризи и особено войната на Русия срещу Украйна засилват подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 62% от респондентите смятат, че членството в ЕС е „нещо добро“, което представлява един от най-високите резултати от 2007 г. насам. Делът за България по този показател е много по-нисък - 49%, с което тя попада сред държавите членки с най-ниски нива по този показател (Италия и Румъния с 46%, Словакия - 44%, Гърция - 43% и Австрия - 42%). Две трети от Европейските граждани (66%) смятат, че членството на страната им в ЕС е важно, а 72% смятат, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. Данните за България сочат, че 54% от анкетираните смятат, че членството им в ЕС е важно, докато 60% от тях посочват, че България е спечелила от членството си в ЕС, което я поставя на предпоследно място сред държавите членки и по двата показателя - съответно преди Словакия (48%) и преди Австрия (55%). В този контекст идеята за „мир“ се завръща в съзнанието на гражданите като една от ключовите и основополагащи причини за съществуването на Европейския Съюз: 36% от европейците вярват, че приносът на Европейския съюз за поддържане на мира и укрепване на сигурността са основните предимства на членството в ЕС, което представлява увеличение от шест процентни пункта от есента на 2021 г. Европейците също така смятат, че ЕС улеснява по-доброто сътрудничество между държавите членки (35%) и допринася за икономическия растеж (30%). За 53% от българските респонденти най-голямото предимство от членството в ЕС е, че съюзът предоставя на българите нови възможности за работа, с което страната попада в една група с Хърватия (51%), Словакия (43%), Унгария (40%), Румъния (39%), Чехия (38%) и Естония (38%). Следващите по важност ползи от членството в ЕС за българските респонденти са по-доброто сътрудничество между България и другите държави членки (33%), както и поддържането на мира и укрепването на сигурността (29%).

Пълните резултати от проучването можете да намерите тук.

Контекст

Проучването на Евробарометър за есента на 2022 г. беше осъществено за Европейския парламент от Кантар между 12 октомври и 7 ноември във всички 27 държави членки на ЕС. Проучването е проведено лице в лице, с видео интервюта (CAVI), използвани допълнително в Чехия и Дания, като са реализирани 26 443 интервюта. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на населението във всяка държава членка.

Министър Явор Гечев: Държавата си връща контрола над „Златния гьол“

Прекратява се договорът с фирмата, която извършваше дезинфекция на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщи министърът на земеделието

 

Държавата си връща контрола над „Златния гьол“. Това обяви министърът на земеделието Явор Гечев след проверка на обслужването на камионите на ГКПП „Капитан Андреево“. В проверката участваха още заместник-министърът на земеделието Крум Неделков, заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Пламен Павлов, заместник-областният управител на Хасково Мартин Узунов и директорът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Иван Шиков.

Министър Явор Гечев съобщи, че държавна фирма ще поеме дезинфекцията на автомобили на граничния пункт, като за бъдещото дружество ще отговарят съвместно няколко институции и министерства, които имат отношение по темата. „Целта е държавата да управлява процеса, а не да оставяме БАБХ сама“, заяви агроминистърът. Това е и волята на президента Румен Радев, подчерта Явор Гечев.

Той уточни, че днес е разпоредил да бъде изпратено двумесечно предизвестие към фирмата, която извършваше дезинфекцията.

Земеделският министър подчерта, че по време на управлението на служебния кабинет фитосанитарният контрол на ГКПП „Капитан Андреево“ се осъществява единствено от държавата. Предстои обявяването на обществена поръчка за държавна лаборатория, която ще бъде ситуирана на границата.

По думите му в момента на граничния пункт обстановката е спокойна и няма опашки от камиони, като според експертите е удачно дезинфекцията да продължи с цел превенция на болести.

„Държавата има достатъчен капацитет“, каза министър Гечев. Той информира, че се работи по цялостна програма, свързана с фитосанитарния контрол на граничните пунктове, която ще обхване и железопътния транспорт.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Земеделците прекратиха протеста, приемат предложения меморандум

Сряда, 20 Септември 2023

Меморандумът беше подписан между Министерски съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Животновъдите са против забраната  за паша в националните паркове

Животновъдите са против забраната за паша в националните паркове

Четвъртък, 31 Август 2023

Във връзка с публикации в медиите за изпратено до министър-председателя писмо от екоактивисти с...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

SPACE 2023: В сърцето на глобалното хранително предизвикателство

Сряда, 20 Септември 2023

37-ото издание на SPACE се проведе от вторник, 12 до четвъртък, 14 септември в...

Реколта, Пазари, Цени

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

МЗХ определи ставката за предоставяне на спешна финансова помощ за производителите на слънчоглед

Понеделник, 04 Септември 2023

78,33 лв./ха е ставката, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

НАЗ: Институциите да вземат мерки за оцеляването на сектор „Земеделие“

Събота, 09 Септември 2023

Националната асоциация на зърнопроизводителите многократно е доказвала, че стои зад всеки един фермер. Това...

Иновации, Обучение, Агросвят

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В  SPACE

МЛАДОСТТА НАМИРА СВОЕТО МЯСТО В SPACE

Сряда, 20 Септември 2023

Вятърът на свободата духаше из коридорите на събитието SPACE 2023. Младото поколение се ангажира...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.