Испания подкрепя най-много иновативни групи

Над 350 оперативни групи за внедряване на иновации в селското стопанство вече са започнали да действат на територията на ЕС, като до 2020 г. всяка държава от съюза ще подпомага между 6-7  до 850  такива.

Проектите за внедряване на иновация могат да бъдат с продължителност от 5 години, като изпълнението им ще протича на два етапа. По време на първата фаза, която е за сформиране на групата, ще може да се правят проучвания на приложението на иновативния проект, анализи на конкретните производствени методи, както и избор на потенциални стопанства, в които да се приложи иновативната идея. Тези предварителни дейности могат да бъдат в рамките на една година и да се финансират 100% от програмата.

Следващата втора фаза от проектите, която е за същинско изпълнение на иновацията, може да продължи максимум 4 години. През нея се финансират  вида дейности - инвестиционни разходи, за които има таван на подпомагането от 70%, както и неинвестиционни като заплати, осигуровки, маркетинг и др., които могат да бъдат финансирани 100% от програмата

Държавата в ЕС, която  подкрепя най-много иновативни групи, е Испания. Тя е заложила в своята програма цел от 852. В топ 3 попадат още Италия с цел да бъдат създадени над 620 групи, както и Гърция с над 430.

Агросекторът изостава в приложението на иновациите спрямо другите икономически отрасли. Идентифицирани са тепърва зараждащи се технологични иновации, които имат потенциала да доведат до бърз прогрес в устойчивостта, обхватността и ефективността на хранителните системи, посочи Галина Пейчева, заместник-председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

Първата подгрупа на технологичните иновации обхваща промяната в търсенето и развитие на алтернативни източници на протеини, прилагане на технологии за анализ на храната и промяна съответно в сроковете на годност, като идея за намаляване на ненужния отпадък от храна, както и развитие на нутригенетика за персонално хранене.

Втората верига от приложения, която идентифицира Давос,  промотира връзките между звената, с цел създаване на услуги с добавена стойност и именно там са мобилните услуги за доставка, употребата на анализ за застраховане и предвиждане на риска, както и използване на блокчейн технологията за проследяване

Дигитализираха 12 винено-кулинарни дестинации

12 винено-кулинарни дестинации са дигитализирани и достъпни на сайта на Министерството на туризма. Те са разработени по проект „Сподели България“.

Интерактивната карта дава възможност на избрана дестинация да се получава информация за туристически атракции, в региона, за типични кулинарни специалитети и виното, характерни за района. Включено е и описание на туристическите забележителности в дестинацията.

Освен в интерактивна карта проектът е включен и в платформата iLoveBurgaria. През нея може информацията да се споделя от всички потребители. Винено-кулинарните дестинации са избрани да бъдат 12, за да отговарят на броя на месеците в годината. Те включват 55 общини, на територията на цялата страна, близо 120 туристически забележителности и характерните за всеки регион вино и кулинария, над 80 характерни храни и 12 традиционни вина. 

Проектът  ще допринесе за насърчаването на пътуванията във вътрешността на страната, както и за популяризирането на по-малко познати туристически обекти и атракции. Ще повлияе за повишаване на разпознаваемостта на регионите, ще има положителен ефект върху развитието на редица общини както в областта на туризма, така и за разрастването на местната икономика като цяло.

 

Шестото издание на конкурса за Иновации ще се проведе на 15 май

Шестото издание на конкурса за Иновации ще се проведе на 15 май 2019 г Номинираните ще се борят за призовото място в две основни категории: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ и „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г.“. През настоящата година в Шестото издание на конкурса в категорията: „Най-добър Иновативен проект за 2018 г.“ ще бъдат поканени значително повече старт-ъп компании от миналата година.

 Независимо от скромното като брой участие на старт-ъп компании, тогава Трета награда в конкурса за „Най-успешно предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт” спечели старт-ъп, с предмет на дейност генетични изследвания „Нутриджен”. Това може да се оцени като безспорен успех за фирма, която е с по-малко от две годишна история.

Конкурсът  се организира съвместно с EEN при БТПП, Българската академия на науките и със съдействието на Българската банка за развитие.
Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно по преценка на автора да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации в 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите, приложени към поканата.

Анотацията за предприятие, внедрило в дейността си иновативен продукт през 2018 г. следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно, модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с които те се произвеждат, какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите.

Mondelez international предоставя продукти, които се произвеждат по устойчив начин

Монделийз Интернешънъл обяви своя иновативен и амбициозен подход за измерване на влиянието върху околната среда на пшеницата, произведена чрез уникалната програма “Harmony”, използвана за производството на бисквитите на компанията в Европа. Това стана на 9 април в Брюксел на форума на селското стопанство.

Този подход ще позволи на Монделийз Интернешънъл да увеличи положителното въздействие по цялата верига на доставки, като същевременно се продължава стратегията да се подпомагат селскостопанските общности да се развиват и така да доставят устойчиво висококачествени суровини, които компанията използва при производството на своите продукти.

 В сътрудничество със своя партньор „Агросолюшънс", Монделийз Интернешънъл създаде уникална и новаторска методология, която предоставя пълен анализ на екологичните и икономическите въздействия от практиките, прилагани чрез програмата „Хармони". До края на тази година компанията ще разполага с данни за три годишен период. Първоначалният анализ на данните показва, че прилагането на практиките, заложени в програмата „Хармони" от земеделските производители, имат положително въздействие от агрономическа, икономическа и екологична гледни точки.

 Целта на компанията е да даде възможност на хората да се хранят правилно, което включва предоставянето на продукти, които се произвеждат и доставят по устойчив начин. Като най-големият производител на бисквити в света, тя си поставя за цел да гарантира, че пшеницата се отглежда по устойчив начин. Този иновативен подход отразява нейният ангажимент за изграждане на процъфтяваща верига за доставки на необходимите съставки и работа в партньорство с европейските земеделски производители за осигуряване на повече пшеница, отглеждана в условията на устойчиво земеделие.

Създадена преди повече от десетилетие, днес програмата „Хармони" покрива 75% от бисквитите на компанията в Западна Европа и 98% от LU бисквитите, продавани във Франция. Амбицията на Монделийз Интернешънъл е до 2022 г. 100% от бисквитите на компанията да са произведени с пшеница от устойчиво земеделие и в съответствие с ангажиментите на програмата „Хармони".

Обучение и финансова подкрепа за стартъп в земеделието и храните

Институт за агростратегии и иновации популяризира програмата на Европейския институт за иновации и технологии, който е част от ЕК
 
Институт за агростратегии и иновации информира всички потенциални заинтересовани страни за текущото набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на иновационни стартъпи в агро-хранителния сектор - EIT Food Seedbed.
 
Програмата се прилага от EIT Food - консорциум от над 50 партньора, включително европейски компании, изследователски институти и университети, организирани като част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), част от Европейската комисия. EIT Food е най-голямата европейска инициатива, подкрепяща иновациите в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Програмите на EIT Food се съфинансират от Европейския съюз като част от „Хоризонт 2020“. Целта на организацията е да спомогне развитието на един конкурентен агро-хранителен сектор, който да си сътрудничи с потребителите, за да осигури продукти, услуги и нови технологии, осигуряващи по-здравословен начин на живот за всички европейски граждани. EIT Food провежда редовни уебинари, обучения и други събития, посветени на въпроси, свързани с хранителната верига в глобален мащаб.
 
EIT Food Seedbed подкрепя хората, които имат предприемачески идеи в области, свързани с агро-хранителния сектор, както и вече съществуващи стартъп компании. Бенефициентите ще получат експертна подкрепа (обучение и менторство), както и финансова подкрепа (възстановяване на пътни разходи за проекта, срещи с ментори и потенциални клиенти - на стойност до 10 000 евро, а най-добрите стартиращи фирми ще получат и парични награди от 20 000 евро). Уникалният елемент на програмата е подкрепата за проверка на осъществимостта на бизнес идеята и предоставяне на технически решения за целта. Това се случва чрез структуриран диалог с потенциални клиенти (процес за откриване на клиенти), реализиран на базата на методология, разработена от EIT Food в сътрудничество със специалисти обучители и наставници, подкрепени от финансовата подкрепа за стартиращите предприятия.

Програмата се изпълнява на английски език в три европейски хъба в градовете Белфаст, Билбао и Варшава, работещи със стартиращи фирми от всяка точка на света. Екипът й включва Университета на кралицата в Белфаст, Университета в Кеймбридж, Варшавския университет, както и осем компании-лидери в агро-хранителния сектор. Подробна информация за програмата можете да се намери ТУК.

Линкът към формуляра за кандидатстване по програмата е: https://www.f6s.com/seedbed .
 
Крайният срок за кандидатстване е 26 април 2019 г. Кандидатите трябва да представят новаторска идея, която има потенциал да окаже голямо въздействие върху коя да е част от хранителния сектор, включително начина, по който произвеждаме, доставяме, консумираме и рециклираме храната си. Освен типичните агро-хранителни решения, новосъздадените предприятия могат да работят и в области, свързани с хранителната система, включително: машини и оборудване за селското стопанство и производството на храни, логистика, опаковане, ИКТ решения, намаляване на хранителните отпадъци, бизнес услуги или социални иновации. Екипът на стартъпа трябва да включва най-малко двама души. Това обикновено са експерти по технологии и бизнес развитие. Програмата е насочена към хора с идеи и новооткрити предприятия, като се насърчават заявленията от студенти и учени, чиито бизнес идеи са свързани с технологични изследвания, а по-нататъшното им развитие изисква специализирани бизнес умения и контакти с потенциални клиенти в различни европейски страни.
 

Източник: Институт за агростратегии и иновации

Агрополитиката, Говори Брюксел

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Фермери и градинари, които имат розови насаждения,могат да отнесат санкция. Това предвижда новият закон...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановят сеитбата на пролетните култури в Добруджа, докато черноземът поизсъхне и машините могат да...

Форуми, Анализи, Коментари

В  престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В третото издание на престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с...

Пазари, Борси, Цени

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация са изпратили сигнал до Българската агенция за безопасност...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Пламен Николов, управител на "Есетере България":  Целим се винаги в челните позиции

Пламен Николов, управител на "Есетере България": Целим се винаги в челните позиции

Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с негоГосподин...

Иновации, Обучение, Агросвят

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Над 350 оперативни групи за внедряване на иновации в селското стопанство вече са започнали...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.