Мобилно приложение подпомага цифровизацията в животновъдството

Начините за трансформация на веригата на доставки на месо с използването на блокчейн технологията за напълно проследимо цифровизирано животновъдство е темата на пети брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Мобилното приложение Breedr, разработено и базирано в Обединеното кралство се стреми да усъвършенства животновъдните практики. Приложението си поставя амбициозната цел да трансформира веригата на доставки на месо, използвайки интелигентни договори и блокчейн технология.

  Неговите основатели се надяват да развият първия в света пазар за напълно проследимо цифровизирано животновъдство, свързвайки фермери с висококачествена продукция и животни с национални и световни производители, преработватели и супермаркети. Приложението е успяло да набере повече от 2 милиона паунда чрез механизъм за публично финансиране. Платформата цели да подпомогне земеделските стопани да използват информация от животински произход, за да произвеждат по-ефективни животни, като намаляват въздействието върху околната среда и обещават да генерират до 400 паунда допълнителна печалба на животно.

 Освен капитал от 2.25 милиона паунда, проектът също е подкрепен от фонда Innovate UK в размер на малко над 350,000 паунда. Парите ще бъдат използвани за подпомагане на разработването на иновативна система за интелигентни договори за сектора на месото и животновъдството.

 Приложението ще използва блокчейн технология, за да улови сложните потоци от данни и транзакции между няколко страни и да подобри прозрачността и доверието. Бюджетът ще бъде инвестиран и в разработването на допълнителни функционалности на приложението, свързани с възможности на фермерите да анализират производителността и да създадат полезни модели за стимулиране на печалбата на стопанството си.

 Ian Wheal, съосновател и главен изпълнителен директор на Breedr, подчерта: „Производителите на говеждо, овче и свинско, с които работим, имат богатство от данни за техните животни и виждат нашето приложение като начин за директно добавяне на стойност. Днес те могат да изберат да видят кои животни са най-близо до спецификацията, поискана от техните клиенти, но тъй като е включена повече информация, те ще могат да ги сравняват с други земеделски производители в тяхната група.

  „Преодоляваме пропастта между фермерите, преработвателите, търговците на дребно и потребителите, като използваме големи масиви от данни и знание. Целта е да се намали несигурността и да се подобри производителността на целия животновъден пазар", допълва още съоснователят на приложението.

 Чрез цифровизиране на целия производствен процес на животновъдството, Breedr дава на земеделските стопани идеите, от които се нуждаят, за да доставят правилния продукт на своите клиенти. От разбирането на това, кои родители водят до най-печелившото потомство, до прогнозиране на периода на най-висока печалба за всяко животно, което да достигне желаната спецификация.

 Земеделските стопани се нуждаят от измеримо увеличение на рентабилността, като същевременно намаляват въздействията върху околната среда и загуби, причинени от прехранване или грешни решения при развъдната дейност. Софтуерът също може да има големи ползи за околната среда. Ian Wheal оценява, че подобрената производителност, предлагана от платформата на Breedr, има потенциал за намаляване на средната продукция на метан от животновъдството с над 50% в Обединеното кралство, което позволява на земеделските производители да определят количествено екологичните ползи от подобрените си земеделски практики.

 Пети брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание „Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации  е разработена по материали на Agriland и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“

 

 

България - страна с потенциал за регионален лидер в областта на суперкомпютрите

България, Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания са осемте държави, в които ще бъдат разположени центровете за европейски суперкомпютри на световно равнище, съобщи еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел на заседанието на Съвета на министрите по телекомуникации в Люксембург.

 България прави решителна крачка напред като страна с потенциал за регионален лидер в областта на суперкомпютрите. Инвестицията на държавите членки, заедно със средствата от ЕС, е в размер на 840 милиона евро. Суперкомпютрите са в основата на европейското технологично лидерство и могат да направят успешно конкурирането със САЩ и Китай, каза  Мария Габриел.

Суперкомпютрите са изключително важни за разработките в много области, като се започне от лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

НИК: Колко близо са автономните машини в земеделието

Интервю с Тодор Шишков, търговски директор на НИК

- Господин Шишков, как се развива бизнесът на фирма НИК с технологиите за прецизно земеделие?
- Нашата компания стартира бизнес именно с технологиите за прецизно земеделие преди 17 години. Клиентите ни познават днес основно с продуктите на Trimble – световен лидер в производството на навигационни уреди и системи, както и на технологии за прецизни операции в земеделието. Портфолиото ни се увеличи с решения за проследяване на машини и разход на гориво, метеорологични станции, услуги за почвено картиране и препоръки за торени и др. В България вече сме оборудвали с навигационни системи Trimble над 4500 машини. През 2018 НИК стана представител за България на една от най-реномираните марки за машини и инвентари – Kverneland. От две години сме и на румънския пазар където също продаваме технологии за прецизно земеделие. В Румъния работим с нашата фирма Vantage.

- Какви бизнес резултати постигна компанията през 2018 година?
- За нас тя беше рекордна година, като постигнахме най-високите продажби за компанията в исторически план. С основния ни бранд Trimble, отчитаме над 70% пазарен дял в сектор зърнопроизводство. 2018 беше изключително успешна и за бизнеса ни с машини, тъй като самоходните пръскачки Berthoud заеха първото място в България, съгласно статистиката на КТИ.

- Има ли поведенчески разлики между поколения в селското стопанство по отношение на дигитализацията на агробизнеса?
- Трудно ми е да дам еднозначен отговор. Виждам изключително иновативно мислене и в старата генерация земеделци. Все пак по-младите като че ли по-лесно възприемат тези технологии. Като цяло считам, че дигитализацията на земеделието в България върви добре – и по-старата, и по-младата генерация опитват да намерят точните решения за оптимизация за бизнеса си и разбират нуждата от технологиите, които им предлагаме.

- Как бихте подредили мотивите на българския фермер да се насочи към дигитализация на собственото му стопанство?
- Бих казал, че няма един единствен фактор. Ориентират се към прецизно земеделие както заради постепенното нарастване на разходите за производство, така и заради изкупните цени на продукцията от българското селско стопанство. Също така обаче и заради настъпващите климатични промени и предизвикателствата, които носи това. А дигитализацията дава решения именно в тези насоки. Резултатът е, че интересът към прецизното земеделие у нас нараства и с покупката на „умни“ инвентари.

- Как навлизат „умните“ машини в аграрния сектор? Доколко са умни?
- Имаме самочувствието, че НИК е пионер в тази област. Операции като секционен контрол, автоматично поддържане на норма, променлива норма на торене в едно поле не са нещо ново. Вече осъществяваме връзка „машина-машина“, за да синхронизираме няколко машини в едно поле. Машините и техниката с марка Kverneland работят с много високо ниво на прецизност във всички селскостопански операции.

- През 2019 година има ли нови „умни“ машини, които ще дойдат у нас?
- През тази есен очакваме да получим зелена светлина за продажби на технология от Trimble, която ще превърне тракторите в наистина автономни машини. Тя предвижда наличието на един трактор с оператор – нещо като команден пункт – който ще води няколко машини, без механизатор в тях. Те ще работят заедно и в синхрон на едно поле. Разбира се, съществуват някои нормативни и законови особености, за да стане това факт. Все пак мога да кажа, че не остава много време до момента в който автономни машини ще работят сами на полето.

- Доколко дигитализацията на агробизнеса зависи от неговия размер?
- По-големите стопанства имат по-голяма нужда от автоматизация и оптимизация на процеси и инвестират в по-голям мащаб. Но има и фермери с по 400-500 декара земя, които са готови да оборудват трактора си с автопилот, да прилагат прецизност при пръскането и торенето, използвайки секционен контрол и т.н. Със сигурност по-големите фермери по-бързо възприемат дигитализацията.

- Ако по-малките фермери се кооперират, няма ли това да ускори дигитализацията на техните стопанства?
- Честно казано кооперирането се получава трудно. Но на определени места в България имаме вече такива групи от фермери, които обединяват сили, за да получат по-добри условия и да дигитализират своите стопанства. Това не е точно класическа кооперация, но все пак е процес на сдружаване.

- Земеделието в Северна или в Южна България е по-дигитализирано?
- Мисля, че процесът въври сравнително равномерно на север и на юг. Чисто статистически в Северна България е повече, но там и специализацията в зърнопроизводство е по-голяма. Така че Северна България изпреварва с не повече от една крачка, и Южна България наваксва бързо.

- Дигитализацията навлезе силно в зърнопроизводството. Как е в другите аграрни подотрасли?
- Да, и най-големите ни клиенти са зърнопроизводители. Но ние имаме богат опит при въвеждане на дигиталните технологиите в зеленчуко-производството, сред картофопроизводителите и много друго. При отглеждането на трайни насаждения и лозя имаме сериозен брой клиенти ползващи услуги за почвено картиране и консултации за напояване.

- Дигиталното земеделие изисква по-добре обучени работници. Имате ли практика с машините да продавате и обучение на кадри?
- Създадохме специален обучителен център NIK Academy, който работи вече втора година. Каузата на академията е да подпомага земеделските производители да използват максимално потенциала на своето ново оборудване и персонал, чрез обучения. За една година през академията са обучени над 550 специалисти, проведени са 64 обучения за 140 български и чуждестранни компании. Добра практика е и да правим изнесени обучения на място при фермерите.

Разговора води Михаил Ванчев

Даниел Минев: Автоматизирането на работата на зърнокомбайните е част от иновациите в технологичния сектор и особено важно

Статистиката сочи, че от годините, в които има еврофондове в България, регистрираната нова техника расте, но ръстовете не са толкова съществени около 30-40, до 50% , категоричен е Председателят на Българската асоциация на търговците на агротехника Даниел Минев.

Едно стопанство трябва да може да направи бизнеса си, без да включва в калкулациите финансиране от еврофондове.  Решението за инвестиция в техника в земеделския сектор не би трябвало да зависи от еднократни актове и капризи на времето. Инвестицията в нова техника е начин за оптимизиране на разходите на стопанството.

Председателят на Българската асоциация на търговците на агротехника препоръча земеделците да правят планове за развитието на стопанствата си поне с пет години напред. Той коментира и част от иновациите в технологичния сектор и като особено важни посочи автоматизирането на работата на зърнокомбайните.

Не говорим за автономна работа без оператор, а по-скоро за автоматизиране на настройките на машините в реално време. Почти всички големи производители предлагат решения в тази насока. Това може съществено да повлияе на ефективността на стопанствата убеден е Даниел Минев.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Мирослав Найденов:Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите

Мирослав Найденов:Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите

Понеделник, 17 Юни 2019

Трябва да се направи проверка и на консултантите по проектите на къщите за гости,...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Консултативният съвет по животновъдство предложи условия за получаване на помощ deminimis

Консултативният съвет по животновъдство предложи условия за получаване на помощ deminimis

Сряда, 12 Юни 2019

Земеделските стопани, отглеждащи едри преживни животни от млечни и месодайни породи или дребни преживни...

Компании, Събития, Анализи

34 страни участваха в престижния конкурс Sélections Mondiales des Vins Canada

34 страни участваха в престижния конкурс Sélections Mondiales des Vins Canada

Понеделник, 17 Юни 2019

Две български вина – 4 Seasons Summer 2017 гевюрцтраминер на Домейн Юстина и Leva Chardonnay...

Реколта, Пазари, Цени

КЗП ще следи за грамажа на ястията по ресторантите

КЗП ще следи за грамажа на ястията по ресторантите

Събота, 15 Юни 2019

Комисията за защита на потребителите започва засилени проверки на туристическите обекти. Инспекторите ще проверяват...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започна изплащането на субсидиите по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2018

Започна изплащането на субсидиите по мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2018

Сряда, 12 Юни 2019

ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мобилно приложение подпомага цифровизацията в животновъдството

Мобилно приложение подпомага цифровизацията в животновъдството

Сряда, 12 Юни 2019

Начините за трансформация на веригата на доставки на месо с използването на блокчейн технологията...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.