Насърчаване на иновационната активност на млади предприемачи в сферата на агроиндустрията

 В Гърция се проведе заключителна конференция във връзка с успешното приключване на проект AGROINNOECO,финансиран по програма Балкани-Средиземно море. Домакин на конференцията бе водещият партньор на проекта – Регионален фонд за развитие на Западна Гърция. Основната  тема на конференцията бе реализираният нов модел за подпомагане развитието на стартиращ бизнес, включващ обучение, менторство за написване на добре структуриран бизнес план и допълнителни дейности, свързани с инвестиционното подпомагане на бизнес идеите на предприемачите чрез среща с инвеститори и използването на други потенциални възможности за финансиране, като национални и европейски програми за насърчаване на стартиращ бизнес.

По време на конференцията  Българската търговско - промишлена палата презентира проведените пилотни обучения в България, в които участваха 20 младежи, желаещи да започнат свой бизнес като агропредприемачи. Обученията се проведоха в рамките на месец и половина и приключиха с написването на бизнес план, разработен върху  индивидуалната идея на всеки от обучаваните. Десет от участниците в обученията, които разработиха най-добрите планове, заминаха за гр. Патра, за да обменят опит със свои колеги от Гърция, Кипър  и Албания, представиха своите бизнес идеи пред потенциални инвеститори по време на Технологичната изложба в  гр. Патра, проведоха бизнес срещи и се запознаха с технологични иновации в различни сектори на икономиката, представени на изложението. Пилотните обучения могат да бъдат намерени и в електронен формат

В планираните B2B срещи  българската делегация (предприемачите, подготвили най-добрите бизнес планове и представителите на браншови организации от сектора, членове на Палатата) създадоха необходимите партньорства с представители на Албания, Гърция и Кипър и представиха свои иновативни продукти и услуги в аграрния сектор, целящи присъствие на международни пазари.

В отделен дискусионен панел БТПП презентира бъдещите стъпки, които трябва да се предприемат за поддържане на устойчивостта на новосъздадената предприемаческа мрежа в България. Сред приоритетите са създаване на нови възможности за бъдещо сътрудничество по проекти, регулярни срещи между предприемачите, коопериране с други бизнес обединения, участие в семинари с бизнес насоченост.

 Проектът цели да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. В проекта участват 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Реализира се по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземноморие“.

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

 Гутериш:Международната общност пропусна възможността да покаже по-големи амбиции за смекчаване на климатичната криза

Гутериш:Международната общност пропусна възможността да покаже по-големи амбиции за смекчаване на климатичната криза

Понеделник, 16 Декември 2019

Най-дългите разговори за климата, организирани от ООН в Мадрид, приключиха с компромис, но решения...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Компании, Събития, Анализи

Меморандум между Молдова и България ще подкрепя обмен на изследователи и преподаватели

Меморандум между Молдова и България ще подкрепя обмен на изследователи и преподаватели

Неделя, 15 Декември 2019

 В ССА се състоя среща между Председателя на ССА, проф. д-р инж. Мартин Банов,...

Реколта, Пазари, Цени

Tърговските дружества изкупуват тютюн

Tърговските дружества изкупуват тютюн

Неделя, 15 Декември 2019

Tърговските дружества, с които тютюнопроизводителите имат сключени договори, ще изкупуват тютюн. Кампанията ще продължи...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Сряда, 11 Декември 2019

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.