Bridgestone в партньорство с Microsoft за създаването на иновативна система за мониторинг на гумите за допълнително увеличаване на безопасността

  • Посредством партньорството си с Microsoft, Bridgestone разработи уникална Система за мониторинг на повреди при гумите (TDMS), използвайки Microsoft ConnectedVehiclePlatform (MCVP);
  • Системата има за цел да повиши безопасността по пътищата и да намали инцидентите, причинени от технически повреди;
  • Това сътрудничество е поредната стъпка по пътя на Bridgestone да стане световен лидер в устойчивите и модерни решения за мобилност.

Bridgestone, най-големият производител в света на гуми и каучукови изделия, си сътрудничи с Microsoft в разработването на първата в света система за мониторинг и откриване на проблеми и повреди при гумите в реално време. Тези проблеми засягат една изключително важна тема, тъй като те влияят негативно при около 30% от всички автомобилни инциденти, причинени от техническа неизправност .

Проблемите, свързани с гумите на автомобила имат четири основни характеристики: неправилно налягане, захабяване, неравномерно износване и не на последно място - щети от бордюри, дупки или предмети на пътя.

Повечето от тези проблеми вече могат да бъдат надеждно смекчени. TPMS (системите за следене на налягането в гумите) са задължителни във всички автомобили, построени от 2012 г. и помагат на шофьорите да избегнат проблеми с ниско налягане. Редовното сервизиране и навременната подмяна на гумите предпазва от тяхното захабяване и износване.

Изключението – пропуските в безопасността, са повредите при гумите, които често не могат да бъдат открити без близък, обстоен ръчен преглед, и които могат да възникнат по всяко време. Повредените гуми могат да доведат до инциденти. Те могат да повлияят неблагоприятно и на други компоненти на превозното средство, като например да причинят повреда на колелата и по този начин да създадат допълнителен източник на потенциална опасност за шофьорите.

 Сега тези пропуски могат да бъдат решени. BridgestoneTyreDamageMonitoringSystem (BTDMS) предоставя информация в реално време за повреди. Системата използва облачната архитектура на MCVP, заедно със съществуващите данни на сензора от вече инсталирания хардуер, и използва алгоритми за откриване на събития, засягащи повърхността на гумата и каркаса. Вследствие на това водачът може незабавно да бъде уведомен за опасността и да реагира своевременно за отстраняването ѝ. Понастоящем няма друга еквивалентна система за наблюдение на пазара. Алтернативите изискват инсталиране на допълнителен хардуер.

Системата за мониторинг на повреди при гумите има и други ценни приложения. Тя не само установява кога е възникнала повреда, но и къде. По този начин BTDMS позволява по-широк поглед върху пътните условия и инфраструктурата, кaто данните могат да бъдат използвани за сигнализиране на пътните агенциите, отговорни за поддръжката на пътя, за наличието на дупки или други опасности на пътя на определена локация. Бъдещите автономни превозни средства също могат да бъдат бенефициенти на системата, тъй като превозните средства предават информация за опасности на други шофьори или автономни автомобили, които са в близост до тях. Освен това данните се предават и съхраняват в облака.

Понастоящем BridgestoneTyreDamageMonitoringSystem е достъпна за всички автомобилни паркове и производители на оригинално оборудване (ОЕМ), които използват MCVP. Партньорството с Microsoft дава възможност на Bridgestone допълнително да развие своето решение и да отговори на изискванията на автопаркове и ключови OEM партньори по целия свят.

Дигитално партньорство за бъдещето на мобилността

MCVP е една стабилна и последователна, свързана с облака, дигитална платформа, която позволява да се изградят нови решения, насочени към клиентите. Това включва информационно-развлекателни решения за автомобила, разширена навигация, автономно шофиране, телематика и услуги за прогнозиране, както и безжични системни актуализации на софтуера (ОТА). Платформата включва и глобалната достъпност имащабот висок професионален клас, които идват с Microsoft Azure.

MCVP ще предостави на Bridgestone дигитална инфраструктура, която ще ускори доставката на свързани решения за мобилност, предоставяйки достъп до облачната система на Microsoft Azure,  AI и IoT възможности.

От своя страна работата с Bridgestone помага на Microsoft да разшири своята екосистема от ключови партньори и дава възможност на клиентите на MCVP да интегрират решенията на тези партньори в собствените си продукти и услуги.

Лоран Дарту, CEO и президент на Bridgestone EMIA, сподели: „Дигитализацията е огромна част от това, което правим днес в Bridgestone. За нас е наложително и изключително важно да работим с водещи в индустрията партньори, които могат да подкрепят нашите нужди както днес, така и в бъдеще. Партнирайки си с Microsoft, ние имаме възможността да предложим нашата Система за мониторинг на проблеми при гумите на милиони шофьори, предлагайки им по-голяма безопасност и спокойствие на пътя.“

 „Microsoft си партнира с компании за мобилност, за да подкрепи тяхната трансформация в доставчици на услуги и интелигентни решения за мобилност. С Microsoft ConnectedVehiclePlatform нашата мисия е да помогнем на бизнеса да ускори процеса по разработка и предлагане на сигурни, персонализирани и свързани към мрежата решения за мобилност. Използвайки MCVP, Bridgestone създаде TyreDamageMonitoringSystem, която предлага забележителен принос за безопасността по пътищата и доказва как сътрудничеството между лидерите в индустрията може да отключи нови бизнес възможности“, заяви Тара Пракрия, Генерален мениджър AzureMobility и Microsoft ConnectedVehiclePlatfrom в Microsoft.

Информация за медиите:Светлозар Карабельов, Communications Expert, APRA PorterNovelliBalkansCommunication Group, +359 895 770 760

За Bridgestone в Европа, Русия, Близкия Изток, Индия и Африка (EMIA)

Ние сме Bridgestone Европа, Русия, Близкия Изток, Индия и Африка, част от най-голямата компания за производство на гуми и каучукови изделия в света. В продължение на почти 90 години ние предоставяме увереността хората и стоките да се придвижат до местата, на които трябва да отидат максимално удобно, без прекъсване.

Днес, в бързо променящ се свят, ние се развиваме, за да предоставим реални решения на реалните проблеми, с които се сблъскват нашите клиенти. Ето защо Bridgestone EMIA бързо се трансформира от производител на първокачествени гуми в лидер на решения за мобилност. Ние сме пионери в разработването на последно поколение продукти и решения с някои от най-модерните фабрики в индустрията, с първокласни технологии в световен мащаб, както и с желани партньорства. Докато нашата трансформация продължава, ние работим за формирането на бъдещето на мобилността.

 

Иновациите: Прецизно свиневъдство в Германия

Прогнозиране на заболявания по свинете в ранен етап чрез използване на цифрови решения и прогнозни модели, както и предоставяне на прозрачна информация за всички заинтересовани страни – Върху тези теми се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Германия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“. Това е темата на 17 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание “Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Здравеопазването в свиневъдството и хуманното отношение към животните са неразривно свързани с употребата на антибиотици и имат все по-голямо значение както за обществото, така и за стопаните. Пилотният иновативен експеримент в Германия използва холистичен подход за подобряване на здравето на свинете, като същевременно намалява антимикробната резистентност. За постигането на тази цел всички съответни заинтересовани страни в сектора на свиневъдството са интегрирани, за да предоставят на потребителите прозрачна информация. Цифровизацията на моделите за прогнозиране и внедряването на сензори дава възможност за непрекъсната оценка на здравето чрез анализиране на данни, използвайки самостоятелно разработени алгоритми, базирани на изкуствен интелект (AI). Нещо повече, това предсказва болести и нарушения в ранен стадий, като дава възможност на фермера да инициира необходимите противодействия, за да поддържа прасетата си здрави.

Резултатите от изследванията показват, че критерии като влажност, температура, шум, консумация на вода и фураж влияят значително на хуманното отношение към животните. В момента обаче тези биологични и икономически параметри не се записват или не се отчитат непрекъснато. В резултат на изпълнението на този експеримент се очаква да отговори на очакванията за справянето с това стратегическо предизвикателство пред фермерите и ветеринарните лекари, като същевременно се занимава с обществената грижа за употребата на антибиотици и здравето на прасета чрез устойчива екосистема.

17 брой на рубриката „Иновациите - бъдещето на агрохранителната верига“, която списание „Агробизнесът“ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на SmartAgriHubs и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“

Повторна употреба на вода чрез пречистени отпадни води в селското стопанство

Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство.

Темата е изключително актуална в контекста на глобалния проблем с недостига на вода, който не се ограничава само до традиционните сухи райони. В този аспект устойчивото пречистване на води и възможностите за повторната им употреба в селското стопанство бе една от полезните и с реални практически измерения тема, която доц. Стефан Шилев от Аграрен университет – Пловдив разгърна в презентацията си от първия дискусионен панел на конференцията, организирана от Селскостопанска академия в рамките на Международната селскостопанска изложба от АГРА 2020.

 Целта на презентацията беше обобщаване, споделяне и представяне на най-добрите практики и резултати от научните изследвания и тяхното приложение на език, лесен за разбиране от фермерите и лесовъдите.

Стана ясно, че „всъщност 17% от европейската територия страда от недостиг на вода, а 46% от европейското население живее на места, които са подложени на воден стрес. Проблемът е особено остър в Южна Европа, където е нарастващо търсенето на вода главно за селското стопанство и туризма. Аграрният сектор в Европа представлява един от най-големите потребители на вода, който използва 36% от общото годишно водопотребление в цяла Европа и 75% в средиземноморския регион”. Това са само част от констатациите и изводите в представения от доц. Шилев проект на SUWANU EUROPE (тематични мрежи, съфинансирани от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“).

 Този проект е фокусиран върху повторната употреба на вода в Европа чрез пречистени отпадни води в селското стопанство. Отпадъчните води, третирани съгласно подходящи стандарти и методи, имат силен потенциал да допълват конвенционалните водни ресурси, използвани при напояване на селското стопанство. Целта на проекта е да насърчава ефективния обмен на знания, опит и умения между практикуващите и съответните участници в повторната употреба на вода в селското стопанство, така че директните приложими технологични и организационни решения да бъдат широко и балансирано разпространени в цяла Европа, което да доведе до по-устойчив селскостопански сектор за справяне с недостига на вода и климатичните промени.

SUWANU EUROPE се основава на предишен проект за пречистване на водата в Европа, наречен SuWaNu: Устойчиво пречистване на водата и възможности за повторно използване на хранителни вещества, който се състои в разработването на стратегии, основани на проекти за повторна употреба на вода за решаване на проблеми като недостига или наличието на хранителни вещества. SUWANU EUROPE обаче е замислен не само като разширение на предишните дейности по проекта SuWaNu, но и като създаване на нов инструмент, основан на съществуваща мрежа за ускоряване на усвояването на резултатите от научните изследвания в областта на повторната употреба на вода в селското стопанство и иновациите на водата в Европа.

Поради тази причина проектът ще създаде регионални работни групи между членове на консорциума и съответните участници в 8 целеви региона, които ще работят за разпространяване на резултатите от проекта за рециклиране на вода. Целта е да се установят постоянни връзки - извън времевата рамка на проекта - със съответните местни участници, насърчаване на потока информация между изследователи, частни иноватори, граждански организации и публична администрация.

 

Български технологичен стартъп с решение за проследяване на COVID-19

Български технологичен стартъп Мимириум създава решение за проследяването и предотвратяването на инфекцията COVID-19, което позволява запазването на личната свобода и анонимност на потребителите. Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker е цялостна екосистема, която автоматично събира местоположение и медицинската информация на крайния потребител за проследяване и изчисляване на потенциални рискове от заразяване, както и информиране на всички засегнати страни.

Целта на Mimirium Anti-Pandemic Private Tracker е да подпомогне здравната система и обществото в този период на пандемия без да компрометира основни човешки права.

Проектът е своеобразно решение за най-ефективната и доказана към момента мярка за намаляване и спиране на вирусната инфекция, а именно – бърза идентификация на болни хора и техните възможни контакти. С оглед предотвратяване и ограничение на заразата, правителствата в глобален мащаб предприеха най-различни мерки за контрол и наблюдение на хората – част, от които нарушават грубо правото им на лична свобода, комуникация и анонимност

Мария Габриел: Международното сътрудничество в научните изследвания и иновациите е ключово за справяне с глобалните предизвикателства

 Образованието, талантът и развитието на умения са в основата на модела на Европейския институт за иновации и технологии. Той поддържа създаването и развитието на регионални и местни иновационни екосистеми чрез своите общности за знания и иновации, основаващи се на тясното сътрудничество на университетите, изследователските институти и индустрията. Разчитам на подкрепа и сътрудничество от страна на държавите членки за навременното приемане и прилагане на законодателния пакет за института, за да укрепим неговата ефективност. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на Съвета по конкурентоспобност в Брюксел, в центъра на който бяха постигането на частичен общ подход по Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии, както и международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.

Мария Габриел информира, че са предвидени нови действия в подкрепа на развитието на предприемачески и иновационен капацитет на висшите учебни заведения и тяхната интеграция в иновационните екосистеми. Тя отбеляза, че това ще допринесе за трансформацията на университетите в посока на предприемачеството и компетенциите на бъдещето. Планират се и две нови общности на знание и иновации, първата от които ще стартира през 2022г. и ще бъде в подкрепа на културните и творчески индустрии.

Българският еврокомисар наблегна и на силното регионално измерение на Европейския институт за иновации и технологии, базирано на Регионалната иновационна схема. Според нея е важно е тази програма да бъде добре интегрирана в стратегията и дейностите на общностите за знания и иновации.

"Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации също е от съществено значение за развитието на европейското научноизследователско пространство. То способства за справяне с глобалните предизвикателства пред обществото.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Министър Кирил Вътев: Важно е да консолидираме агрохранителната верига от полето до масата

Министър Кирил Вътев: Важно е да консолидираме агрохранителната верига от полето до масата

Сряда, 07 Юни 2023

Целта е по-качествени и повече български храни от български суровини, каза министърът на земеделието...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Чушки, домати, патладжани: Arrigoni представя новото защитно сито Prisma® Ldf Strong

Чушки, домати, патладжани: Arrigoni представя новото защитно сито Prisma® Ldf Strong

Четвъртък, 01 Юни 2023

Революционният високотехнологичен агротекстил ще бъде представен на щанд 01.345 на изложението GreenTech в Амстердам...

Компании, Събития, Анализи

SPACE 2023 : УЧАСТИЕ НА ВИСОКО НИВО И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

SPACE 2023 : УЧАСТИЕ НА ВИСОКО НИВО И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Четвъртък, 01 Юни 2023

SPACE 2023 ще се проведе от 12 до 14 септември в изложбения център в...

Реколта, Пазари, Цени

Открит Ден на пшеницата събра близо 200 земеделци и семенарски компании край Кубрат

Открит Ден на пшеницата събра близо 200 земеделци и семенарски компании край Кубрат

Сряда, 07 Юни 2023

Съобразявайте се с препоръките на селекционерите, разпределяйте риска и сейте сертифицирани семена, препоръча Мариела...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 -2020 г.

ДФЗ одобри още 265 проекта по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 -2020 г.

Петък, 02 Юни 2023

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри още 265 проектни предложения по подмярка...

Иновации, Обучение, Агросвят

BASF ОТНОВО ТЪРСИ ДА НАГРАДИ СТАРТЪПИ И ИНОВАТОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

BASF ОТНОВО ТЪРСИ ДА НАГРАДИ СТАРТЪПИ И ИНОВАТОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

Сряда, 07 Юни 2023

За трета поредна година BASF организира конкурс за стартъпи и иноватори, най-добрите от които...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.