Народното събрание прие промени в Закона за акцизите

 Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които опростяват акцизните процедури при търговия с акцизни стоки между страните членки. С промените се създават нови статути на икономически оператори.

С приетите на първо четене промени се създават статути на сертифициран изпращач и сертифициран получател на акцизни стоки, за да могат икономическите оператори, които използват тези режими, да бъдат идентифицирани в компютърната система.

Разширяват се функциите на тази система, която понастоящем се използва за движението на акцизни стоки под режим "отложено плащане на акциз". С новите разпоредби се създава възможност да се обхване и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на държава членка и се движат към територията на друга страна членка, с цел да бъдат доставени там за търговски цели.

Според вносителите от МС с промените ще се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар. Предлага се и облекчена процедура при предоставянето на банкова гаранция от лицензираните складодържатели при получаване на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга страна членка. Тази мярка има за цел да намали административната тежест за бизнеса.

 

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи награда по ръчна стрижба на овце повреме на Националния събор на овцевъдите

Sunday, 08 May 2022

На втория ден от Десетото юбилейно издание на Националния събор на овцевъдите край Петропавловския...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Започна приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020

Tuesday, 17 May 2022

Прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ започна...

Иновации, Обучение, Агросвят

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи купата на победителката от Държавното първенство по прескачане на препятствия, в клас "Тежък", към Българска Федерация по Конен Спорт

Заместник-министър Стефан Бурджев връчи купата на победителката от Държавното първенство по прескачане на препятствия, в клас "Тежък", към Българска Федерация по Конен Спорт

Monday, 16 May 2022

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев лично връчи купата на Ивана Ангелова победителката от Държавното...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.