Пламен Николов, управител на "Есетере България": Целим се винаги в челните позиции

Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с него

Господин Николов,  "Есетере България" изгражда втора дестилерия за етерични масла в Добрич, защо избрахте да инвестирате в този сектор? Какво постигнахте за първите години  бизнес в страната?
Изключително доволен съм от резултатите, които постигаме. Стартирахме 2016-та година с капацитет около 60 - 70 куб. м. дестилационни мощности и смятахме, че ще сме активни само по време на лавандуловия сезон. В момента преработваме суровини целогодишно, по 24 часа. С пускане в действие на втората дестилерия, което ще се случи този сезон, увеличаваме общия капацитет на над 210 куб. м. Смятам, че секторът е още в началото на бурното си развитие. Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с него.

Стартът на вашето производство съвпадна с бума в производството на лавандула в България.  Как оценявате пазара на етерично-маслените култури?
Да, лавандулата е водеща култура за региона, но работейки в партньорство с местните земеделски производители ние вече разширяваме набора от суровини, отглеждани за брашна. За пример мога да дам маточината и специален сорт чубрица, т.нар. градинска чубрица.  Пазарът е  интересен, с много възможности и търсения. Различни фактори определят посоката на неговото развитие. Належаща е нуждата от различни методи за контрол и самоконтрол, необходимо е създаването на производствени стандарти, които да насочват и водят това прогресивно развитие.

Бихте ли коментирали цената на суровината и на крайния продукт на дестилерията?
Двете са свързани, цената на суровината зависи от качеството и количеството на етеричното масло произведено от нея. Ценовата ни политика винаги е включвала бонуси за качествените суровини. Искаме да стимулираме земеделските производители, които обръщат внимание на сортовете, които засаждат и полагат грижи за насажденията си.

Какви цели си поставя Вашата компания в ранг-листата на световните дестилерии?
Целим се винаги в челните позиции. Стремим се да бъдем професионалисти на всеки етап от работа си. Есетере е 100% собственост на dōTERRA и от нас се очаква да отговорим на високите изисквания и установени стандарти за преработка на етеричномаслени култури, които налага фирмата майка. dōTERRA, която е световен лидер в ароматерапията ни определя, като фактор в собствената си ранг листа за доставчици. Това категорично поставя „Есетере България“ в първите редици.

Какво очаквате от предстоящата кампания по изкупуването на лавандулата? Свръхпроизводството на суровина добър знак ли е за дестилериите?
Очакваме с нетърпение предстоящата кампания, предизвикателство е не само, че ще работим с удвоен капацитет, но и че ще видим в действие организационните и технически подобрения, които сме направили. Това, което ни различава от другите дестилерии е, че ние не печелим предлагайки услуга „дестилация“ и не сме прекупвачи на масло. Всичко, което произвеждаме и купуваме е за собствени нужди, за нуждите на фирмата майка. И в този контекст, свръхпроизводството, което се очаква през кампания 2019, за нас означава избор, избор на по-качествена суровина, на по-качествено масло, на надеждни партньори за дългосрочно сътрудничество.

Планирате и дестилерия за рози?
Да, планираме изграждането на розоварна, недалеч от Казанлък. Тя ще бъде по-малка като капацитет, но и няма необходимост от големи мощности, предвид деликатността на розовото масло.

Какво бихте искали да знаят вашите партньори – производители на етерично-маслени култури  в България?
България има дългогодишни традиции както в производството на етерични масла, така и в селскостопанската и развойна дейност. Фермерите са свикнали да работят с разпознаваеми преработватели с дългогодишен опит. Ние сме нова фирма, но вече сме добре познати на хората. В края на всяка кампания лавандула, събираме на среща земеделските производители, които са ни се доверили и са дестилирали при нас, обсъждаме изминалия сезон и подобренията, които да направим през идния. Опитваме се да сме открити, отношението ни към фермерите и общността е базирано на водещите принципи за социална и корпоративна отговорност на dōTERRA.

Каква е конкуренцията ви на пазара на етерични масла в България?
Предвид спецификата на целите и мястото на Есетере в етерично-масления сектор,  приемаме колегите в бранша като наши партньори, а не конкуренти.

Земеделските стопани получиха над 450 млн. лева за зелени плащания за Кампания 2018

Държавен фонд „Земеделие” изплати над 450 млн. лв. (450 157 979 лв.) за Кампания 2018 по  Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП).  Подпомагане по схемата получават 58 072 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики.

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

Подпомагането по схемата се определя на база допустимата площ по СЕПП, определена след извършването на административни и проверки на място. Съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

Припомняме, че от Кампания 2017 при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията.   

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по ставка от 122.84 лв./ха., определена със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Тръгват 276 проекта за модернизация на селските райони за 178 млн. лева

ДФ „Земеделие“ подписва 276 публични проекта за обновяване и модернизация на общините от селските райони. Одобрените предложения са подадени по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020. Проектите са от последния прием през ИСУН и са за реконструкция на улична мрежа, детски градини, училища, спортни площадки, изграждане на физкултурни салони и за подобряване на зелените площи в малките населени места.

Общата стойност на средствата, които ще бъдат договорени по подмярка 7.2 са близо 178 млн. лева. Безвъзмездната финансова помощ за всеки кандидат е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

ЕК одобри държавна помощ за производство на мляко

Европейската комисия одобри нотифицираната от България схема за държавни помощи „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Това стана ясно по време на редовно заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Схемата ще се прилага до 31.12.2020 г. Заявления за кандидатстване се приемат до един месец преди изтичане срока на прилагане на схемата.
 
Помощта има за цел да подпомогне малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни, в процеса по добиване и съхранение на сурово мляко, особено в сезона на пашуване на животните. Бюджетът  за помощ е в размер 2 млн. лева. Максималният интензитет е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 25 000 лева.
 
Инвестициите имат за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.
 
По време на срещата се обсъдиха резултатите от извършените проверки за идентификация на едрите преживни животни и пчелните семейства.
Министър Румен Порожанов коментира, че със съвместни усилия в най-кратък срок несъответствията трябва да се отстранят. "Всички животни трябва да бъдат регистрирани. По този начин ще се прекрати изплащането на субсидии на недобросъвестни животновъди", категоричен бе министърът. Засегнат бе въпросът за изчистване на информационната системата „ВЕТИС“ от виртуални животни.
 
Сред дискутираните теми, по време на заседанието на Консултативния съвет по животновъдство, беше и изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите. Представена беше и актуална  информация за епизоотичната обстановка в страната, както и предприетите действия за контрол и превенция.

Започна изплащането на субсидиите за хуманно отношение към птиците

Започна изплащането на финансовата подкрепа по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. ДФ „Земеделие“ преведе над 18 000 000  лв. на 111 птицевъди. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв.

Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките по схемата за период от най-малко 5 години.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Фермери и градинари, които имат розови насаждения,могат да отнесат санкция. Това предвижда новият закон...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановят сеитбата на пролетните култури в Добруджа, докато черноземът поизсъхне и машините могат да...

Форуми, Анализи, Коментари

В  престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В третото издание на престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с...

Пазари, Борси, Цени

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация са изпратили сигнал до Българската агенция за безопасност...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Пламен Николов, управител на "Есетере България":  Целим се винаги в челните позиции

Пламен Николов, управител на "Есетере България": Целим се винаги в челните позиции

Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с негоГосподин...

Иновации, Обучение, Агросвят

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Над 350 оперативни групи за внедряване на иновации в селското стопанство вече са започнали...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.