Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановят сеитбата на пролетните култури в Добруджа, докато черноземът поизсъхне и машините могат да излязат в полето.
Към средата на април в областта  са засети близо 487 000 декара със слънчоглед, а подготвените общо площи за маслодайната култура достигат около 543 000 декара. Новите масиви с царевица надхвърлят 480 000 декара като зърнопроизводителите са подготвили досега близо 665 000 декара за фуражната култура.

През минала стопанска година зърнопроизводителите добиха царевица от 1 015 000 декара, а слънчогледово семе от 724 000 декара,
Преди валежите в Добруджанския съюз на зърнопроизводителите имаха нагласа да засеят повече площи със слънчоглед, който е по-сухоустойчива култура от царевицата. След няколкомесечната суша падналите валежи са много благоприятни за земеделието като само в района на Добрич сумарното количество от началото на април надхвърля 50 литра на квадратен метър, съобщиха от хидрометеорологичната обсерватория.

Нови огнища с високопатогенна инфлуенца по птиците е регистриранo

Нови огнища на заболяването инфлуенца по птиците H5 в регистриран животновъден обект в Асеновград и в обект - тип лично стопанство, в село Крумово, област Пловдив, са констатирали от БАБХ.

Пробите са потвърдени  от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Засегнатите птици в обектите са кокошки носачки. С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ прилага всички мерки в съответствие с действащото законодателство.

Със заповеди на Агенцията са определени действията за ликвидиране на огнищата с високопатогенна инфлуенца по птиците и срещу разпространението на инфекция сред птиците в района. Предстои хуманно умъртвяване и унищожаване на засегнатите птици, отглеждани в обектите, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са трикилометрови предпазни зони и 10-километрови зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазните и наблюдаваните зони. В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Ще се извършват клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазните зони и ще се проведе епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. Ще бъдат свикани в областата и общинските епизоотични комисии. На този етап няма засегнати хора и няма опасност за потребителите. Яйцата не са опасни за човешка консумация. Евентуалното заразяване може да случи при пряк контакт с болни птици.

Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на заболяването Инфлуенца по птиците

Българската агенция по безопасност на храните  констатира огнище на заболяването Инфлуенца по птиците в регистриран животновъден обект в село Йоглав, Община Ловеч. Пробите са потвърдени от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.

 Засегнатите птици в обекта са пaтици молари.  С цел контрол и ликвидиране на заболяването, БАБХ прилага всички мерки в съответствие с действащото законодателство.

Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ са определени действията за ликвидиране на огнището с високопатогенна инфлуенца по птиците и срещу разпространението на инфекция сред птиците в района. Извършва се хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в обекта, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около констатираното огнище на заболяването.

Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.След установеното през март 2019 г. в село Лисец огнище на болестта, продължават ежедневните клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона, и се прави епизоотично проучване за причините, довели до заболяването.

Сеитбата на пролетните култури в пъти по-бърза от миналата година

Площите за реколтиране с пшеница, ечемик, маслодайна рапица и ръж са с между 0,3% и 8,4% по-малко спрямо миналата година.Съответно изменението при пшеницата е – 0,3 на сто, а при ечемика е -2,7 на сто. Площите за маслодайна рапица спадат с малко над 8 на сто, а тези за ръж са със 7,1 на сто. Площите, предназначени за хибрида между пшеница и ръж - тритикале, спадат на годишна база съществено, като наброяват минус 20,6 на сто, според проверка на Министерството на земеделието и храните за земеделските култури.

Същевременно сравнявайки с аналогичния период на миналата година, е налице чувствително увеличение на площите с пшеница, ечемик и рапица, подхранени с азотни минерални торове, както и на тези, третирани с хербициди.

Наравно с това сеитбата на повечето пролетни култури се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година. Според данните засетите площи до момента са в пъти над нивата отпреди една година. Единствено спад се наблюдава при лещата. На годишна база площите са с 58 % по-малко.

Маслодайният слънчоглед наброява 3 660 декара през същия период за 2018 г. Сега площите скачат рязко на 704 930 декара. При царевицата за зърно също се наблюдава съществено увеличение. От  5 000 декара за същия период през миналата година днес те са 40 058 декара. Мястото за градинския грах е значително по-голямо, като за културата площите наброяват 3 062 декара.

Рибните запаси в Черно море намаляват

Рибните запаси в Черно море намаляват. Причините са свръх-уловът и замърсяването на водите. Но все още не може да се говори за изчезващи видове, заявиха от Института по рибни ресурси във Варна.
И макар, че през последните години черноморските държави вземат все по-адекватни мерки за управлението на рибните ресурси, прекомерният улов и замърсяването на водите са довели до намаляването на запасите от риба като барбунът, калканът, сафридът и леферът, казват специалистите.

По отношение на калкана се наблюдават признаци на стабилизиране на неговата популация, но така или иначе той е свръхексплоатиран вид. Трицоната през последните години това беше вид, който е устойчиво експлоатиран т.е., няма преулов при него, но последните данни в различни части на Черно море сочат свръхексплоатация и при него.

От Института по рибни ресурси отчитат, че намаляване на запасите в Черно море през последните години кара много риболовни организации да насочат вниманието си към улов на рапани и бели миди.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Маслодайната роза ще се сади под специален режим

Фермери и градинари, които имат розови насаждения,могат да отнесат санкция. Това предвижда новият закон...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановяват сеитбата на пролетните култури в Добруджа

Преустановят сеитбата на пролетните култури в Добруджа, докато черноземът поизсъхне и машините могат да...

Форуми, Анализи, Коментари

В  престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с награда

В третото издание на престижния конкурс„Продукт на годината" изворна вода Роса бе отличена с...

Пазари, Борси, Цени

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

80 тона агнешко месо от Македония на българския пазар се продава с 20% по-ниска цена

От Националната овцевъдна и козевъдна асоциация са изпратили сигнал до Българската агенция за безопасност...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Пламен Николов, управител на "Есетере България":  Целим се винаги в челните позиции

Пламен Николов, управител на "Есетере България": Целим се винаги в челните позиции

Световното потребление на етерични масла се увеличава и ние ще растем заедно с негоГосподин...

Иновации, Обучение, Агросвят

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Испания подкрепя най-много иновативни групи

Над 350 оперативни групи за внедряване на иновации в селското стопанство вече са започнали...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.