На Агра 2019 показваме иновациите и улесняваме пътя за тяхното внедряване, заяви доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

Комплексни решения за селското стопанство предлага Международната изложба „Агра 2019“, която ще се проведе от 20 до 24 февруари в Пловдив. Тя ще бъде по-мащабна от миналогодишната, тъй като изложителите ангажират по-големи площи, за да представят повече новости в бранша.
Компаниите от света на агробизнеса променят тренда на предлаганите изделия. Фокусът е върху мултифункционалната и икономична техника за прецизно земеделие, която ще бъде показана в Международен панаир Пловдив.
Там фермерите ще намерят и оборудване за преработка на суровини, ако искат да затворят цикъла на производство и да предлагат готови продукти. Тази възможност им дава разширената технологична зона на Международната изложба „Фудтех“, презентираща иновации за хранителната индустрия - машини за обработка на суровини, за производство на храни, за сортиране, пакетиране и етикетиране.
Голямото разнообразие от комплексни решения за селското стопанство се дължи на факта, че „Агра“ привлича производители и търговци от различни сектори, тъй като се утвърди като най-ефективната платформа за представяне на модерни разработки за отрасъла.
Основни акценти на изложбата
са прецизното земеделие, еко- и нанотехнологиите, растениевъдните ферми на закрито, ефективната и икономична техника, биопроизводството. Участниците предлагат машини от известни наши и световни марки, материали за земеделието и животновъдството, торове и препарати за растителна защита, услуги и софтуер.
Важен сегмент на „Агра 2019“ са семената, торовете и препаратите за растителна защита. Те са разработени въз основа на най-модерни технологии и екологични методи за обработка на земята, променят тотално растениевъдството и го превръщат в целогодишна дейност. Представят ги научни институти и световно известни фирми от Холандия, Австрия, Германия, Франция, които са водещи в това направление.
Селскостопанската академия ще демонстрира традиционни и нови сортове растения и породи животни, както и технологии за тяхното отглеждане. Новото тук е фокусът върху индустриалното животновъдство, което става все по-перспективно заради търсенето на суровини за хранителната индустрия.
Развитието на „Агра“ като изложение за иновации в селското стопанство определя възходящия тренд на изложбата, която всяка година увеличава своите мащаби. Тенденцията се запазва и в предстоящото 28-о издание, на което ще бъдат представена по-богата гама изделия.
Тук се демонстрират машини за големи и малки стопанства, за различни дейности. Техниката е от последно поколение, улесняващи труда на фермерите и подобряващи икономическите показатели, защото е с много функции и ниски разходи.
„Всичко това
„изкушава“ селскостопанските производители да инвестират
в обновяване на машинния парк. Повечето от експонатите се представят тук веднага след най-големите световни изложения, тъй че няма опасност да се вложат средства в нещо, което утре ще се окаже технологически остаряло. Напротив, тук може да се намери най-новото и на по-добри цени, отколкото в Европа“, коментира доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив. Фермери от цяла България, от Гърция, Турция, Македония и Сърбия идват на изложбата, за да купят инвентар и оборудване, защото знаят, че ще намерят най-качествените изделия на изгодни цени директно от производители и търговци, добави той.
В съпътстващата програма на „Агра“ се представят и разнообразни финансови инструменти за подпомагане и кредитиране както от страна на държавата, така и от страна на банките. Например ще има семинар за актуалните схеми, програми и мерки за подпомагане на малките стопанства и младите фермери предимно за внедряване на иновации. Той се организира от Националната служба за съвети в земеделието. Събитие по темата подготвя и една от най-големите български банки, за да предостави практически съвети за усвояване на средствата, отпуснати за тренсфер на нови технологии в сектора. Асоциацията на земеделските производители планира семинар „Инструменти на ОСП за подкрепа на иновациите и създаването на къси вериги на доставки“.
С други думи, не само показваме новостите, но и улесняваме пътя за тяхното внедряване в практиката, предлагаме комплексни решения за развитие на стопанствата, добави Иван Соколов.
Панорамата от иновации за селското стопанство и възможността за изгодни инвестиции са причина „Агра“ да бъде оценявана като най-полезното изложение за бранша от участниците в допитване, проведено неотдавна. И тази година няма да липсват новости за различни направления на селското стопанство.
Сред хитовите експонати е дрон пръскачка, който спестява разходи на гориво и вода, увеличава добивите с по-прецизна обработка и има висока производителност, достигаща до 250 декара на ден.
Модерната концепция за максимална ефективност
е база на по-голяма част от техниката и оборудването.
Новост в европейски мащаб са трюфелно микоризираните фиданки с пет вида български трюфели и технология за създаване на трюферии в изоставени терени. Разработката допринася за развитие на трюфелното агролесовъдство, с чиято помощ се оползотворяват пустеещи земи. Върху тях се засаждат овощни, горски или декоративни дръвчета, „заразени“ със спори от трюфел. Така фермърт може да направи например плантация от лешници, в която да отглежда и трюфели. Предлагат се микоризирани фиданки от леска, дъб, габър, липа, орех пекан, иглолистни, които са произведени по специална технология.
Европейска новост са и слънчогледовите хибриди на известна световна марка – модерно и надеждно системно решение, което дава на производителите сигурност, че техните култури и инвестиции са защитени до прибирането на реколтата. Хибридите са устойчиви на болести и паразити, а полето остава незамърсено с плевели. И български учени предлагат нов сорт слънчогледов хибрид с името „Деведа“, който дава високи добиви и масленост над 51%, без да изисква специални грижи за отглеждането.
Новост е и технологията за производство на твърда пшеница сорт „Хеликс“, при който съдържанието на протеин и глутен отговаря на изискванията за производство на качествени макаронени продукти. „Надита“ е нов високдобивен и икономичен сорт обикновена зимна пшеница, успешно съчетаващ висок потенциал за добив и ефективно използване на азота. Това води до снижаване на себестойността на продукцията и по-добри икономически резултати за фермерите.
Два сорта памук - „Егея“ и „Нике“, са оценени като постижение и ново направление в селекцията у нас. Принадлежат към новата генерация сортове, които са с естествено оцветено кафяво влакно, с висок екологичен и стопански ефект. Най-ценното качество е по-дългото и по-фино влакно в сравнение със стандартните показатели. Двата сорта се характеризират с добра продуктивност, ранозрялост и пригодност за механизирано прибиране.
В Международната селскостопанска изложба
едно от водещите направления е биопоризводството.
Демонстрират се технологии и оборудване, чисти торове и препарати за земеделски и животновъдни ферми, както и техни продукти.
С екотенденцията са свързани и много от представените иновации. Сред тях са феромонови диспенсъри, използвани за контрол на неприятели чрез метода на полова дезориентация на пеперудите. Това е ефикасен и безопасен за околната среда начин за предпазване от вредители, като ябълков плодов червей, източен плодов червей и сливов плодов червей. Методът позволява да се сведе до минимум приложението на конвенционални инсектициди. Може да се прилага в програмите за интегрирана растителна защита и в биологичното земеделие.
На възможностите за развитие на този модерен сектор са посветени няколко събития по време на „Агра 2019“. Ще се проведе традиционният Ден на биологичното земеделие с международна научна конференция „Биологично земеделие и устойчиво развитие“. В програмата са включени конференция „Биологичното земеделие в България, повече иновации за по-добри резултати“ и семинари по темите „Превенция, третиране и биостимулация без натрупване в растенията“ и „Иновативен подход за устойчиво земеделие на база полезни микроорганизми с приложение в конвенционално и биологично земеделие“.
Така желаещите да развиват бизнес в перспективната област на екопроизводството ще намерят на „Агра“ всичко необходимо – информация, технологии, инвентар, препарати и възможности за финансиране. Комплексни решения за своята работа ще открият и фермерите, занимаващи се с конвенционално растениевъдство и животновъдство.
„Агра 2019“ отново е част от
единствения на Балканите форума за селско стопанство, вино, храни и оборудване.
Той показаха последно поколение технологии, техника, продукти и услуги по цялата верига от полето до трапезата, като включва също престижните изложби „Винария“ - за лозарство и винарство, „Фудтех“ - за хранителната индустрия, и „Вкусове от Италия“. Традиционно в него участват повече от 700 компании от над 30 държави. Очаква се над 40 000 специалисти от страната и чужбина да посетят петото издание на форума от 20 до 24 февруари в Международен панаир Пловдив. Той е организатор на изложбите в партньорство със Селскостопанската академия и браншови сдружения и под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.

Агрополитиката, Говори Брюксел

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Преброяват земеделските стопанства през 2020 г

Правителството одобри проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. Анкетирането...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

137 лозаро-винарски стопанства кандидатстват за увеличаване на конкурентоспособността

В ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка...

Форуми, Анализи, Коментари

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Винария 2019 - арена на изисканите напитки и храни

Международната изложба за лозарство и винарство  Винария  представя от 20 до 24 февруари  колекциите...

Пазари, Борси, Цени

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Годишната консумация на вино в България е от 110 до 120 млн. литра

Виненият отрасъл в България има своето стабилно място и се е доказал през годините....

Агротехника, Растителна защита

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ: Правилната употреба на продуктите за растителна защита гарантира защитата на човешкото здраве

АРИБ представлява растителнозащитната индустрия в България. Фирмите-членове на Асоциацията имат съществена роля за насърчаване...

Иновации

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

Блокчейн технология ще намали количествата изхвърляни храни

IBM оповести своя годишен списък 5 за 5, в който компанията посочва пет ключови...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.