Агрополихим и Солвей Соди на COP28 в Дубай с единствения по рода си екологичен проект SAPHIRRE

За първи път България ще участва със собствен щанд на световната климатична конференция

Водещият производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров, Агрополихим, в партньорство със Солвей Соди, ще представят България на климатичната конференция COP28 в Дубай със съвместния им проект – SAPHIRRE. Инициативата цели да създаде индустриална симбиоза между две екологично ангажирани компании за намаляването на въглеродния им отпечатък (декарбонизация). Панелът, в който двете компании ще вземат участие е с тема „Зеленият преход от изкопаеми горива и декарбонизация на индустрията“ и ще се състои на 10 декември. Той се провежда под егидата на Министерство на околната среда и водите и цели да представи най-добрите примери за зелени иновации по пътя на индустрията към климатичната неутралност.

Амбицията на Агрополихим и Солвей Соди е да оползотворяват емисиите на CO2 и технологичните отпадъци, свързани с производствата им. Двете компании прилагат иновативен подход за адаптиране на над 100-годишен процес в контекста на кръговата икономика, чрез който отпадъчните материали да се рециклират в ценни продукти с приложение в агроиндустрията и строителството. В плана е предвидено да се оползотворяват над 300 хил. тона СО2 годишно.

Солвей Соди

Проектът SAPHIRRE е най-големият и единствен по рода си в областта на химическата индустрия, затова и намери достойно място сред представителството на България, която за първи път участва със собствен щанд в глобалния екологичен форум на ООН – COP28. Инициативата, водена от двете компании, изцяло съответства на принципите на кръговата икономика и реализацията й ще допринесе за устойчивата употреба на ресурсите и намаляване на индустриалното въздействие върху климата и околната среда.

В основата си, проектът предвижда да бъдат оползотворени два отпадъчни потока от инсталациите на двете предприятия:

  • СО2 емисии, отделящи се от горивни процеси при производството на калцинирана сода в Солвей Соди, и
  • фосфогипс - неопасен отпадък от производството на фосфорна киселина в Агрополихим

до получаването на крайни продукти, които да бъдат предлагани директно на пазара:

  • амониев сулфат (за непосредствена употреба като торов продукт в земеделието или суровина за производство на други комплексни минерални торове) и
  • калциев карбонат (годен за влагане в строителството).

В допълнение към ползите на проекта, цялата енергия за процеса ще бъде осигурена от възобновяеми източници.

За технологията:

Проектът SAPHIRRE се базира на утвърдена технология за производство на амониев сулфат - т. нар. процес Мерсебург, включващ реакция на амоняк и CO2 до получаване на амониев карбонат и последваща реакция на амониевия карбонат с калциев сулфат (гипс) до получаване на два крайни продукта: амониев сулфат и калциев карбонат.

Малко повече данни:

Предвижда се производството да стартира през 2029 г., като в годишен аспект ще се оползотворяват над 300 хил. тона СО2 – това е количеството въглеродни емисии, изпускани за една година от ауспусите на всички леки автомобили, регистрирани във Варна. Цялостната инвестиция в проекта по предварителни данни възлиза на 200 милиона евро.

В рамките на една година на процес по оползотворяване ще бъдат подложени над 900 хил. тона индустриален неопасен отпадък (фосфогипс), а за целите на проекта ще бъде доставен 200 хил. тона нисковъглероден амоняк годишно, за да се подсигури климатична неутралност на крайните продукти.

От оползотворяването на отпадъчните материали в годишен аспект ще бъдат произведени 900 хил. тона амониев сулфат (минерален тор) и над 500 хил. тона калциев карбонат (за влагане в строителството).

За Агрополихим:

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.

Компанията е основана през 1974 г. като държавно предприятие, а през 1999 г. българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството. Към 2023 г. Агрополихим АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души.

Торовият завод на дружеството се намира в Индустриалната зона на град Девня, в непосредствена близост до пристанище Варна – запад и има директна връзка с националната железопътна мрежа.

За Солвей Соди:

Група Solvay присъства в България от 1997 година в 4 завода/административни обекта.

Солвей Соди, Девня, е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от почти 1,6 милиона тона годишно.

Основни продукти: калцинирана сода (лека и тежка) и сода бикарбонат

Непрекъсваем режим на работа: 365 дни/година

Персонал: около 570 служители в Солвей Соди и филиали; около 700 души непряко ангажиран персонал

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции

Вторник, 20 Февруари 2024

Дългосрочно и устойчиво развитие на аграрния сектор се постига със закони и инвестиции, заяви...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО ще се проведе от 13 до 17 май на Летище Стара Загора

Понеделник, 19 Февруари 2024

163 фирми вече са заявили участие върху повече от 33 хиляди кв.м. изложбена площ     Шестнадесетото...

Компании, Събития, Анализи

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Шест български вина със „Златен ритон” от Международния конкурс

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Шест български вина спечелиха приза „Златен ритон“ от Международната специализирана изложба ВИНАРИЯ 2024. Два...

Реколта, Пазари, Цени

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25% и срещат науката и практиката с най-новите постижения в земеделието

Вторник, 20 Февруари 2024

Изложенията АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ бележат ръст от 25%  и срещат науката и практиката...

Иновации, Обучение, Агросвят

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Macfrut 2024: акцент върху иновациите и устойчивостта в земеделието

Четвъртък, 22 Февруари 2024

Международното изложение за плодове и зеленчуци Macfrut, което ще се проведе в Римини, Италия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.