Германия и Франция заемат най-много водещи позиции в производството на основните земеделски продукти в ЕС

След Китай земеделието на ЕС-28 осигурява най-много и различни земеделски продукти. Целта на настоящата публикация е да се даде възможно кратка, но съдържателна характеристика на това богато разнообразие на земеделски стоки на ЕС-28. За целта са използвани данни от доклади на Faostat Agriculture statistics, 2016, USDA FАО 2017 и Агростатистика към МЗХ.
Земеделските продукти могат да бъдат класифицирани по различен начин. Основното и най-важно е разграничаването между двата основни подотрасъла – растениевъдство и животновъдство. По-нататък те могат да бъдат разпределени в няколко основни групи като храни, фуражи, фибри и суровини. Специфично храните включват зърнени житни култури, зеленчуци, плодове, масла, месо и подправки. Към фуражите се отнасят зърнени и тревни фуражи, а към фибрите - памук, вълна, коноп, коприна и лен. Суровините включват разнообразни растителни и животински материали, които подлежат на технологична преработка, включително дървесни материали от горското стопанство. Обикновено от растения се произвеждат редица други ценни за човека материали като лекарства, ароматични вещества, биогорива, декоративни растения като рязани цветя или разсади и др. Изборът и подреждането на продуктите в таблица 1 се основава на тяхната стойност, оценена на базични цени. Поради ограничения брой на продуктите редица много ценни растителни и животински видове и цели групи не са представени. Например от зеленчуците фигурират само домати, от плодовете – грозде, ябълки и ягоди. Освен това подборът на водещите продукти за всяка отделна страна е различен.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия