Холандия - страната с най-интензивно земеделие в ЕС

Холандия е най-крупният производител и износител на цветя в света, а лалето е символ на страната
Холандия териториално е малка страна, притежаваща модерна и просперираща икономика, с международна насоченост. Тя е шестата най-голяма икономика на Европейския съюз. Земеделският сектор представлява около 1.6% от холандската икономика и доставя работа на 2.6% от работната сила. С около 1.1% от земеделската земя Холандия произвежда около 6.6% от земеделската продукция на ЕС-28, която е около 7,2 пъти по-голяма от тази на българското земеделие. По стойност на продукция от единица площ земеделска земя страната е на първо място в ЕС, а на човек от населението - на трето. Размерът на животновъдния отрасъл в условни животновъдни единици (LSU) е 7.3 пъти по-голям от този на България. Холандия е център на голяма преработваща промишленост и е третата страна в света по експорт на земеделски стоки след САЩ и Франция.
Холандия е относително малка страна в ЕС-28 с обща територия от 41.5 хил. км2, от които 37 хиляди са суша, състояща се главно от ниски крайбрежни равнини и отвоювана земя от морето (полдери). Тя е една от най-гъсто населените страни в света, с население 16.9 млн., представляващи 3.3% от ЕС-28 и 456.8 души на км2.
Най-ниската точка е минус 7 м, а най-високата - 322 м. Холандското земеделие се ползва от умерен морски климат, мека зима и прохладно лято, плодородни почви, благоприятно разположение в сърцето на Европа, отлична инфраструктура и преработваща промишленост.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия