Фактори за достъпността на торовете за растенията

Основната функция на торенето е увеличаване съдържанието на хранителните елементи за растенията в почвата с цел получаване на възможно високи добиви с добро качество. Ефективността на торенето обаче зависи от много фактори, включващи състав и свойства на торовете (разтворимост, рН, мобилност в почва и растения и пр.), почвена характеристика (механичен състав, структура, органичност, рН, плътност и др.), климата и метеорологичните екстреми, начина на внасяне и позиционната достъпност, влажност и температура на почвата, коренови болести, конкуренция на плевелите и др.
Вид и състав на торовете
Подвижността и достъпността на химическите торове за културите се определя от общата характеристика на торовите елементи и конкретните свойства на конкретни торове. Азотните торове се характеризират с голяма разтворимост и лесна усвоимост, но същевременно с голяма мобилност и податливост на загуби чрез различни механизми (измиване, газообразни загуби, биологична иммобилизация), вкиселяване на почвата и опасност от повреди на растенията. Поведението на амониевия нитрат, карбамида и течния КАН в почвите е много различно и от това зависи начинът на употребата им. Специфично е действието също на различните фосфорни торове - суперфосфати (обикновен и концентриран, гранулиран и праховиден), амониеви фосфати и фосфоритно брашно (хиперфосфат). Строго специфично е поведението на микроелементите в почвите и растенията в зависимост от рН, съдържанието на карбонати, съпътстващото макроторене и пр. .
Климат
Ефективността на торенето зависи в голяма степен от характера на климата. Достъпността на торовете е по-ниска в райони със сух и сух и топъл климат в сравнение с умерена температура и повишена влажност.. Сухите условия ограничават кореновата активност при повърхностно и плитко внасяне и намаляват достъпността на торовете за растенията. Ниските температури ограничават усвояването на хранителните елементи и забавят метаболизма в растенията. Например усвояването на фосфор е около три пъти по-високо при 20оС в сравнение с 10-12оС. Дефицитът на бор е най-голям при хладни и облачни и в крайно сухи условия.
Зачестилите метеорологични екстремни явления с промяната на климата увеличават загубите и понижават усвояването от торовете и почвата.
Почвени условия
Ефектността на торовете е силно зависима от основни почвени свойства като механичен и структурен състав, почвена реакция (рН), плътност на почвата, наличие на токсични съединения и пр. Дефицитите на хранителни елементи са най-силно изразени в леките песъчливи почви, с ниско съдържание на органично вещество и кисела реакция.
Механичен състав. В скелетните и песъчливи почви валежите и поливането причиняват загуби чрез измиване на хранителни елементи. Обратно, в сухо състояние торове остават неразтворени и недостъпни.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия