Възможни загуби от азотните торове и начини за отстраняването им

Фактори за загубите от азотните торове
Внесени в почвите, азотните торове са подложени на сложни превръщания, отличаващи се със сложна динамика, които често водят до обратими и необратими загуби и в резултат на това - до намалена ефективност на торенето.
Естеството на процесите, които обуславят вида и величината на азотните загуби, зависи от редица фактори: почвени, вид на торовете, норми и начини на внасяне, поддържането на почвената повърхност в критичните за загубите периоди и сезони и климатичните фактори.
  • Норми на торене и начини на внасяне. Високите торови норми обуславят по-големи абсолютно и относително загуби. Фракционирането (разделянето) на торовите норми във времето бикновено намаляват загубите - торовите норми се разпределят зависимост динамиката на растежа и усвояването на азота от растенията.
  • Съдържание на влага в почвата и количество на валежите.
  • Вид на торовете. Въпреки че всички използвани в практиката торове са лесно разтворими и достъпни за растенията, природата и размерът на загубите зависят от формата на азота в тях (нитратен, амониев и аминен).
  • Почвени свойства. Тук се отнасят мощност на почвата, механичен състав, почвена реакция (рН) и съдържание на свободни карбонати. От голямо значение е и наклонът на почвената повърхност, от който зависи повърхностният оток.
  • Температура на почвата и атмосферата.
  • Наличието на растителност върху почвената повърхност е важен фактор за величините на загубите, особено през зимния период.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

СПБ е реализирал  5 130 000 xeĸтoлитpa биpa през 2017 г

СПБ е реализирал 5 130 000 xeĸтoлитpa биpa през 2017 г

Koнĸypeнциятa мeждy oтдeлнитe игpaчи нa биpeния пaзap в cтpaнaтa щe cтaнe oщe пo-cилнa. Фaĸт,...

Хранителна индустрия

Исландските производители търсят алтернатива на палмовото масло

Исландските производители търсят алтернатива на палмовото масло

Исландия забранява използването на палмово масло в собствените си продукти. Правителството ще изпълни тази...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия