Таван на директните плащания – европейско или национално решение?

На 1 юни 2018 г. комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган представи предложението на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021 - 2027 г. Темата, която в най-голяма степен „разбуни духовете“, е за налагането на таван на годишните субсидии за едно стопанство. Въпреки дадената обосновка от страна на ЕК в направеното предложение прозират доста слабости и липса на задълбочена предварителна оценка, което би могло да доведе до редица проблеми. Потенциалът за решаването им в момента е в ръцете на експертите и най-вече на държавите членки, които имат нелеката задача да защитят не само своите интереси, но и тези на Съюза като цяло.
За разлика от законодателния пакет, който за периода 2014 - 2020 г. обхващаше четири законодателни предложения, в последното предложение на ЕК са включени само три регламента:
  1.  регламент относно единната обща организация на пазарите (ООП)
  2.  регламент относно стратегическите планове по линия на ОСП
  3.  хоризонтален регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия