Светът на млякото

Млякото е единственият природен продукт, предназначен за изхранване на новородените и подрастващи индивиди на човека и животните от клас на бозайници. В него се намират всички вещества, които не се съдържат в кръвта – млечна захар, казеин, ензими, минерални вещества и др. Използването на млякото като храна на човека от всички възрасти започва след опитомяването на овце и говеда около 5000 - 6006 г. пр. н.е. Първоначално е използвано месото на животните и едва по-късно млякото и млечните продукти, които стават основни продукти в храната на човека . Използването на повече млечни продукти е важен фактор за развитието и еволюцията на човечеството.
Млякото и млечните продукти са от голямо значение за икономиката на земеделието и жизнения стандарт на населението. В стойностно изражение те са най-ценните сред земеделските продукти в света и повечето развити страни, следвани от месо, зърнени житни зеленчуци, плодове и др.
Млякото в света се произвежда от четири основни вида животни – крави, биволи, овце и кози. Техните биологични особености и екологични изисквания са предпоставка за разширяване на млечното производство в различни географски и климатични райони на света.. Целта на настоящия материал е да се изясни приносът на четирите основни сектора на млечното животновъдство в основните географски райони и страни на света и България

Агрополитиката

Увеличава се вносът на земеделски продукти в Китай

Увеличава се вносът на земеделски продукти в Китай

Министърът на земеделието Румен Порожанов представи  възможностите за засилване на...

Пазари, борси, цени

Проблемите на тютюнопроизводителите ще се решават от трибуната на парламента

Проблемите на тютюнопроизводителите ще се решават от трибуната на парламента

Tютюнопроизводителите от Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и Гоце Делчев протестират против готвеното от правителството увеличение...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия