Напояването и комасацията вдигат цената на нивите

След динамичните близо десет години – от 2005 до 2015, през последните две години цените на земеделските земи забавят значително нарастването с между 5 и 14 процента средно според съответно Българската асоциация на собственици на земеделски земи (БАСЗЗ) и Националния статистически институт (НСИ), които по едно и също време в края на април обявиха своите проучвания. Разликата, която в определени региони достига до над 10 процентни пункта, се дължи на различната методология, която се прилага. БАСЗЗ отчита само реално сключените сделки през миналата година, докато НСИ избира за наблюдение 2246 респонденти (земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти). Освен това за националната статистика основен критерий за подбор на респондентите е стойността на направените разходи за придобиване на земя и за плащане на ренти.
И НСИ, и БАСЗЗ правят близки или еднакви изводи за динамиката на цените и състоянието на пазара, като основният им извод е, че участниците на българския пазар на земеделска земя ще стават все по-претенциозни, а нарастването на цените ще продължи да се забавя. Според браншовата организация основното търсене е за качествена земеделска земя, като част от факторите определящи нейната стойност, са релефът, размерът на парцела, качеството на почвата, възможностите за напояване, наемно плащане или заварени дългосрочни договори, как се реализира произведената продукция. От НСИ допълват субсидиите и кредитите, както и изискването на „Евростат“ събраната информация да се отнася за цените на сделките и рентата на земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото предназначение на земеделската земя няма да бъде променено.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия