България може да постави по-сигурни прегради срещу нелегалните и фалшивите пестициди

Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ

Госпожо Йорданова, след като препаратите за растителна защита носят със себе си рискове за здравето на хората и природата, хайде да опитаме да си представим, че от утре ще спрем. Какво ще стане?
- Отговора ще го дам не аз, а Организацията на ООН за прехрана и земеделие FAO. По нейни изчисления всяка година 40% от световните добиви на храни се губят заради вредители. Може ли производството на храни да се увеличава без продукти за растителна защита? И каква ще бъде цената за това? На фона на растящата нужда от храни в световен мащаб и намаляването на обработваемите площи борбата с вредителите и болестите е ключово мероприятие за развитието на модерно земеделие. Растителнозащитната индустрия чрез научната и развойната дейност, която осъществява, осигурява за земеделието иновативни растителнозащитни продукти и технологии. Правилната им употреба е решението против възможните негативни ефекти от работата с тях.
Ето защо усилията на АРИБ са насочени към осигуряване на предвидима и работеща регулаторна среда относно регистрирането на продуктите за растителна защита и повишаване на информираността за правилната и безопасна употреба на пестициди в земеделието. Изпълнявайки тези цели, членовете на АРИБ допринасят за производството на достъпни здравословни храни, развитие на конкурентно земеделие и високо качество на живот.
Колко време ще ни трябва, за да постигнем този ефект?
- Това е дълъг процес и резултатите не се постигат с един замах. Инициативата на АРИБ за безопасна употреба на пестициди работи вече четвърта година. Целите на проекта са свързани със защита здравето на работещите с продукти за растителна защита и спазване на екологичните и здравните изисквания и правила. Важно за ефективното осъществяване на инициативата са обучителните и информационните материали, които публикуваме, както и редовното обучение на земеделски производители и студенти. Освен теоретичните познания, които даваме на земеделските стопани и студентите, ние организираме и демонстрации за безопасно прилагане на пестициди на полето. През 2017 г. АРИБ продължи да разпространява сред земеделските стопани в страната 12 практически послания за добри практики през всички фази на употреба на ПРЗ. Заедно с основните ни партньори – БАБХ и НССЗ, вярваме, че повишаването на осведомеността ще повлияе положително върху поведението на земеделските производители по отношение на правилното използване на продуктите за растителна защита.

Агрополитиката

1 млрд. лева е одобрената субсидия по две от най-атрактивните мерки за закупуване на селскостопанска техника

1 млрд. лева е одобрената субсидия по две от най-атрактивните мерки за закупуване на селскостопанска техника

По две от най-атрактивните мерки, предоставящи възможност за закупуване на...

Пазари, борси, цени

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на „Винария 2018“

Единственият в света бял коняк и екзотични напитки са сред изненадите на  „Винария 2018“....

Хранителна индустрия

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово създаде уникален сорт сусам

Институтът по растителни и генетични ресурси - Садово, създаде уникален сорт сусам, който може...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия