Ориентирана към бъдещето технология за биоенергия

Германия все още е лидер на световния пазар в използването на биогаз
С производство на електричество над 4200 мW, заводите за производство на биогаз станаха важен елемент в прехода към използване на възобновяема енергия в Германия. Посетителите на Energy Decentral, Международния панаир за възобновяеми енергийни източници, който се провежда заедно с EuroTier 2018 от 16 до 18 ноември в Хановер, ще могат да обменят мнения относно настоящата ситуация и бъдещите перспективи на тази технология.
DLG - организаторът на EuroTier, е с нестопанска цел, базиран във Франкфурт, Германия. Една от ключовите му цели е да популяризира международните познания в областта на селското стопанство в различните държави, като организира редица селскостопански изложения в цял свят, сред които Agritechnica, най-голямата изложба за селскостопански машини, и EuroTier - най-голямото изложение за животновъдни технологии=
Технологията за биогаз е в процес на бързо развитие
в Германия след влизането в сила на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗВЕИ). По-голямата част от произвеждания в Германия биогаз се конвертира директно в електроенергия, а повечето земеделски стопани, които инвестират в технологията, използват когенерационни агрегати, които едновременно произвеждат електричество и топлинна енергия - известни като комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или комбинирано производство на топлинна енергия.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия