Галина Пейчева: Имаме една цел - уредено и проспериращо земеделие

Декември е, значи е ред на равносметките. Всеки от нас ги прави. Претегляме какви бяха изтеклите дванайсет месеца, преценяваме ги и правим изводите за следващата година. И в този ред на мисли попитахме земеделски производител, която просто нямаше как да не е нашата Евробизнесдама ’17 Галина Пейчева-Митева, каква беше 2018 г. за нея. Галя няма нужда от представяне, защото всички я знаем – млада, успешна, целеустремена. И защото има какво и знае как до го каже, ви предлагаме нейния поглед за изтичащата 2018 г.
- В последната година освен за заместник-председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи бях избрана и за председател на новоучредената неправителствена Организация за развитие на земеделските земи и природните ресурси, създадена от членовете на БАСЗЗ. Тя е с нестопанска цел. Идеята е да представя проекти, свързани с комасацията, напояването и дългосрочното развитие на инфраструктурата в земеделието.
Получихте престижна европейска награда за проекта, свързан с управлението и опазването на почвите.
- Да, бях отличена и получих признанието на колегите и това ме мотивира да продължавам в тази посока, да следвам избраната стратегия. Опазването на почвите е изключително далновидно мениджърско решение. „Здравето“ им е гаранция за съхраняване на производствения ресурс на земеделието.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия