Какво даде на българските фермери европейската аграрна седмица в София

„ЕК няма да отстъпи от предложението си за лимит за директните плащания, т.е. субсидиите, които фермерите получават за всеки хектар обработваема земя. Тези тавани ще трябва да залегнат в стратегическите планове, чрез които държавите членки ще прилагат ОСП в периода 2021 – 2027 г. и няма да имат право да определят лимити, различни от предложението на Еврокомисията“, предупреди Марио Милушев, директор на дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“, в генерална дирекция „Земеделие“ на ЕК.
През юни, последния месец на българското председателство на ЕС, София беше домакин на няколко важни срещи и дискусии както за европейското, така и за българското селско стопанство.
Най-интензивната на събития седмица в сектор Земеделие започна с Неформална среща на Съвета на министрите на земеделието и рибарството на ЕС с участието на еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган (3 - 5 юни).
Последваха: Четвъртата годишна конференция за финансовите инструменти в рамките на Европейския фонд за земеделие и развитие на селските райони (5 юни);
 Конференцията на високо равнище за Риболова и аквакултурите в Черно море (6-7 юни) и Консултативният съвет на Европейския орган по безопасност на храните EFSA (6-7 юни).

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия