България отесня за нашите течни торове

Йордан Илиев – ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим АД, Девня

Как успяхте да убедите българския фермер да използва именно течни торове?
Това е тенденция от 4 години. Преходът от гранулирани към течни торове се дължи на това, че успяхме да убедим земеделците в тяхната ефективност. Заплащайки за активно вещество, селскостопанският производител получава неговата максимална стойност от течните торове. Докато, използвайки гранулираните торове, има доста по-голяма загуба на активно вещество. Влагайки единица активно вещество на единица площ, ефективността при течните торове е доста по-висока. Пред аудиторията на 8-та национална конференция на НАЗ ние представихме примерна технология, като сме използвали цени на различни торове. Дадохме примери с максималното активно вещество, което една култура може да поеме, плюс добавка от листни торове, предлагани от Агрополихим. Взет сам за себе си, всеки листен тор е скъп и земеделците, ако могат да го избегнат, го правят. Но дори и с листни торове получаваме доста по-добра себестойност спрямо гранулираните торове, където също включваме листен тор. Така доказваме икономическия ефект.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия