Къде водят горските пътища

Много е важно да се строят горски пътища, защото така се осигурява бърз достъп до повече масиви, с което се увеличават добре опазваните и стопанисвани горски територии и най-важното - осигурява се бърз достъп да горските масиви при възникване на пожар, а по този начин могат да се спасят хиляди растителни и животински видове. Отдавна е решен и проблемът с финансирането, затова и горските пътища отново са във фокуса на вниманието на строителните фирми.
И въпреки че през последните години боят на големите пожари намалява, равносметката за 2017 г. е: регистрирани 513 горски пожара, които са засегнали 45 694 дка горски територии, като 9890 дка от тях са опожарени от върхови пожари. Площта на засегнатите иглолистни гори е 15 212 дка, засегнатите площи с широколистни гори са 21 959 дка, смесени гори - 2982 дка, а 5541 дка са опожарените треви и незалесени горски територии.
По данни на Агенцията по горите за първите осем месеца на настоящата 2018 г. са регистрирани 70 горски пожара на територията на страната, които са засегнали 1044 дка горски територии. Нито един декар от тези горски територии не е засегнат от върхов пожар, тоест тези пожари не са причинили трайни увреждания на горските екосистеми и те ще се възстановят.
От държавните горски стопанства се оплакват, че напоследък са принудени да възстановяват горски пътища не само след проливни дъждове и продължителни снеговалежи, но и разрушени от офроуд автомобили и мотори.
В действителност в периода от 1990 г. до създаването на държавните горски предприятия със Закона за горите от 2011 г. липсва цялостна политика по отношение на изграждане и рехабилитация на горскопътната инфраструктура. Изпълнявани са отделни проекти за строителство на нови пътища, което се дължи на липсата или ограничения размер на средствата от държавния бюджет за финансиране на тези дейности.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия