Съвременно разбиране на нитратната токсичност

Форми на токсичност
Приложението на минерални азотни торове започва в края на XIX век, но първите съобщения за възможно вредно влияние върху здравето на човек се получават в средата на ХХ столетие. Следва период с нарастваща тенденция за утвърждаване на нитратната токсичност при консумация на растителни материали с висока концентрация на нитрати. Наред с пестицидите нитратите са приемани като основна опасност на съвременното интензивно земеделие.
В следващия период от няколко десетилетия обаче се оказа, че нитратите не могат да бъдат отнесени към истинските токсични вещества. Те са основната форма за усвояване на азот от растенията независимо от вида на торове, растения и почви. Токсични са не самите нитрати, а продуктите от техните превръщания в храносмилателната система на човек и животни при консумация на растителни храни и фуражи, получени при продължително интензивно усвояване и акумулиране на високи нитратни концентрации. Въпреки че токсичен фактор са не нитратите, а продуктите от техните трансформации в човешкия организъм, токсичността традиционно се определя като нитратна.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия