Основни принципи на нулевите обработки (No Till)

Храненето на увеличаващото се световно население с нарастващи диетични предпочитания на ценни хранителни продукти е основно предизвикателство пред човечеството. Изказвано е мнението, че поддържането на нарастващи добиви през последните десетилетия ще бъде недостатъчно за посрещане на бъдещото глобално търсене на храни. От друга страна, интензивното конвенционално земеделие има силно негативни екологични и здравни последствия. Вследствие на това се породи интересът за производство на повече земеделски продукти с по-малък разход на труд и средства. Един от най-популярните подходи е приложението на т.нар. директни сеитби без обработка на почвите, известни още като нулеви обработки (No Till).
Началото на земеделието без обработка започва от прашните бури в САЩ през 30-те години на миналия век, когато силната ветрова ерозия е унищожила големи площи земеделска земя в САЩ. Големият подем в приложението на нулевите обработки обаче става след 90-те години във връзка с усъвършенстване на хербицидите и земеделската техника и технологии. Според ФАО изследванията и усъвършенстването на директните сеитби става във връзка и в рамките на консервационното земеделие, основаващо се на три основни принципа - минимално нарушаване на почвата (включително с изключване на обработка), редуване на културите и задържане на растителните остатъци върху почвената повърхност.
В продължение на хилядолетия земеделците на планетата са прилагали като стандартна обработка оран на почвата с допълнителни третирания, свързани с подготовката за сеитба и грижи през вегетацията. Целите на тази конвенционална система са: заораване на остатъците от предшестващата култура и оборския тор, създаване на условия за развитие на корените, погребване и унищожаване на плевели и вредители и аериране почвата с цел затопляне. Постоянно прилагане на тази система обаче е довело до трайни щети, които намаляват почвеното плодородие: чрез разрушаване на хумуса и повишаване на риска от водна и ветрова ерозия. В много страни в зависимост от климатичните условия отрицателните въздействия са причинили пълно безплодие на големи площи с почви. Освен това системата създава условия за почвено уплътняване, изразено най-добре с. т.нар. плужна пета.

Агрополитиката

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива...

Пазари, борси, цени

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст. Поскъпването ще е факт към края на септември...

Хранителна индустрия

ЕК  одобри проекта за борба с двойните стандарти на храните

ЕК одобри проекта за борба с двойните стандарти на храните

Европейската комисия одобри българската програма за борба с двойните стандарти на храните, заяви евродепутатът...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия