За биоземеделието са важни субсидиите, а не добивите

При нашия одит установихме недостатъчен контрол върху производството и търговията с биологични храни и продукти, а в заведенията за обществено хранене и онлайн търговията контрол на биохраните изобщо не се осъществява поради липса на нормативна регламентация. Това каза в интервю за сутрешен блок на национална телевизия председателят на Сметната палата Цветан Цветанов само ден след като одитната институция обяви резултати от своето проучване (29 октомври 2018 г.) за изпълнението на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. за периода от 1 януари 2015 до 30 юни 2017 г.
През август Сметната палата представи първия доклад за биоземеделието „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 1.01.2015 до 30.06.2017 г.
Мярка 11 по ПРСР е програмирана, за да подпомага изпълнението на заложените цели и приоритети в областта на опазване на околната среда. Насочена е към насърчаването на три направления - на биологичните растениевъдство, пчеларство и животновъдство. Целта е, като се избягва използването на минерални торове, пестициди и се прилагат щадящите практики при обработката на площите, земеделието като цяло да е съобразено с добрите екологични практики.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия