Европейският парламент опрости правилата на селскостопанската политика на ЕС

В един от последните работни дни от миналата година (12 декември 2017) Европeйският парламент прие Законодателна резолюция, с която промени 5 регламента, за да опрости селскостопанската политика на ЕС. Основната цел на реформата е да се засилят позициите на земеделските стопани в преговори със супермаркетите и да ги подготви по-добре за рискови ситуации, свързани с пазарните промени, със здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.
Управление на риска
За предотвратяване на пазарните и производствените рискове и за въвеждане на предпазни мерки земеделските стопани ще получат подпомагане чрез специфични за селското стопанство инструменти, включително и финансово подпомагане в секторите, засегнати от сериозен спад на доходите, който би имал значително икономическо въздействие върху конкретен селски район.
Разходи, свързани с програмите за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., ще продължат да се финансират най-късно до 31 декември 2023 г., ако са утвърдени до края на програмния период. Европейската комисия ще разгледа възможностите за продължаване на подкрепата за развитие на селските райони след 2020 г. в контекста на своето предложение за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР).
Резервът за кризисни ситуации в селскостопанския сектор и възстановяването на бюджетните кредити, свързани с финансовата дисциплина, ще бъдат преразгледани в контекста на подготовката за следващата МФР. Освен това Европейската комисия получи правомощия да реагира по-бързо на кризи с извънредни мерки за подпомагане на земеделските стопани.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Площите за засаждане с тютюн драстично намаляват

Площите за засаждане с тютюн драстично намаляват

Oколо 1000 тона тютюн от реколта 2017  са изкупени в Кърджалийско. Купувачи са „Сокотаб-България",...

Хранителна индустрия

Продадоха  „ Старата изба” за 3.5 млн. лева

Продадоха „ Старата изба” за 3.5 млн. лева

Продадоха "Старата изба - Първенец" за 3.5 млн. лева. В имота от 14 дка....

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия