Председателството на Австрия – опит за сближаване на позициите по ОСП

Виена - София
Поемайки председателството на Съвета на ЕС, Австрия обяви, че ще насочи усилията си към осъвременяване на Общата селскостопанска политика, като фокусът на предложенията ще бъде върху възможностите за подобряване положението на дребните селскостопански производители, които в момента са най-слабото звено в цялата верига на агробизнеса.
От началото на юли 2018 г. досега страната проведе множество официални и неформални срещи с цел провеждане на дискусии за сближаване на позициите между държавите членки и обсъждане на най-адекватни мерки за опростяване на механизмите, заложени в ОСП.
На заседание на Съвета по земеделие и рибарство в средата на юли бяха обсъдени три законодателни предложения: Регламент относно стратегическите планове по линия на ОСП, Регламент относно общата организация на пазарите (ООП) и Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.
От 23 до 25 септември в замъка „Хоф“ в провинция Долна Австрия бе проведена и неформална среща на министрите на земеделието на държавите - членки на ЕС. Основната тема на срещата беше посветена именно на ОСП: „ОСП след 2020 г. – моделиране на бъдещето на селскостопанските райони и производството на качествена храна в ЕС“. В центъра на дискусията бяха въпроси, свързани със значението на инструментите на ОСП и по-конкретно на семейните ферми, както и теми относно подпомагане на устойчивото производство на висококачествени хранителни продукти в Европа и същевременно повишаване конкурентоспособността на еврофермерите.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия