Ще се върне ли селото…

Един от основните въпроси, които през последните години постоянно се задава, когато се говори за селскостопанската политика на ЕС, е дали селата отново ще се върнат към активен живот или казана по-друг начин - като изоставихме селото дали ще съумеем да го върнем...
Трудна задача, но изпълнима, особено като се има предвид, че развитието на селските райони и селското стопанство имат потенциал да дадат основен принос за увеличаване на работните места и да станат приоритет за инвестиции, което е залегнало в сърцевината на икономическата програма на Европейската комисия. Особено ако се реализират основните цели на Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)
Това е структура, която обединява всички заинтересовани страни, които се стремят към подобряване на резултатите в областта на развитието на селските райони в ЕС.
Мрежата служи като център за обмен на информация за начините, по които функционират на практика политиките, програмите и останалите инициативи в областта на развитието на селските райони, и за това как те могат да бъдат усъвършенствани, с цел да се постигнат по-добри резултати. Крайната цел на ЕМРСР е да допринася за ефективното изпълнение на програмите за развитие на селските райони (ПРСР) чрез създаване и обмен на информация между селските райони. В настоящия програмен период 2014-2020 на територията на ЕС действат 118 ПРСР. Най-много има във Франция (30), следват: Италия (23), Испания (19), Германия (15), Великобритания (4), Португалия (3), Финландия (2) и в останалите 21 държави-членки, вкл. и България, по една.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на Европейския...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия