Има ли противоотрова за недекларирания труд в България?

По проекта „RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на недекларирания труд”.
Недекларираният труд в селското стопанство
Един от най-наболелите въпроси за селското стопанство както в България, така и в другите европейски страни, е недекларираният труд. Общото разбиране е, че това е всяка платена дейност, която е законосъобразна по отношение на нейната същност, но не е обявена пред публичните органи, като се вземат предвид разликите в регулаторните системи на държавите членки.
Политическите и социалните предизвикателства, които са свързани с този труд се изразяват в укриване на социални и здравни вноски и данъци; намаляване качеството на работните места; нарушаване на конкуренцията между фирмите; неефективност на производството; по-лоши условия на труд; здравни дефицити и изисквания за безопасност; по-ниски доходи и липса на социална сигурност.
Основните видове недеклариран труд в България са: работещи без трудов договор; договор с по-ниска официална заплата от реалната работна заплата или наемане под минимален осигурителен праг за съответната работа; трудови договори, които не са регистрирани в НАП; недекларирана работа, основана на неверни изчисления на работното време, които не отчитат работата през нощта, законово определената отпуска и допълнителните часове; заплати в плик.

Агрополитиката

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива свиня

Министърът на земеделието Румен Порожанов забранява груповият лов на дива...

Пазари, борси, цени

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст. Поскъпването ще е факт към края на септември...

Хранителна индустрия

ЕК  одобри проекта за борба с двойните стандарти на храните

ЕК одобри проекта за борба с двойните стандарти на храните

Европейската комисия одобри българската програма за борба с двойните стандарти на храните, заяви евродепутатът...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия