Заплакала е гората… от корояди, болести и пожари

Хубава си, моя горо, миришеш на младост, но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост… Всички помним елегията на Любен Каравелов, написана в навечерието на Априлското въстание, а по-късно с мелодията на младия композитор Георги Горанов от средата на миналия век, превърнала се в химн на красотата на страната ни. И днес, след 142 години, Каравеловата скръб и жалост по гората все още не са изчезнали, защото през последните няколко години от нападение от корояди, болести и абиотични фактори, както и от пожари, са пострадали общо над 920 000 дка гори, от които 420 000 дка иглолистни и около 500 000 дка широколистни. Само през 2017 г. са установени над 647 дка всякакви гори, засегнати напълно или частично от вредители и болести, и още 17 264 дка изпепелени от пожари.
Какво да се прави
Не бива обаче да се забравя, че горите на България имат все по-голяма роля за изпълнение на политиките, свързани с климата, за подобряване на средата за живот, туризъм и спорт, особено в селските райони, както и за ресурсно обезпечаване на биоикономиката, опазване на биоразнообразието и водите, намаляване на риска от бедствени наводнения, суша и пожари и за задоволяване на потребностите на обществото от уникалните горски суровини.

Агрополитиката

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Красимир Коев представи възможностите за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж....

Пазари, борси, цени

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански международен винен конкурс

Близо 700 проби на вина от всички балкански страни се състезаваха в седмия Балкански...

Хранителна индустрия

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ издаде актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен

БАБХ е издал актове за спиране на дейността на екарисажа в Шумен. Констатирани са...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия