Германо-австрийско дружество подпомага младите предприемачи в агробизнеса

Виена - София (От нашия кореспондент)
Дронове, сензорни технологии, апликации, онлайн платформи, сателитна информация. Това са само малка част от Start up проектите за аграрния сектор, които пристигат в Agro Innovation LAB (AIL) във Виена. AIL е иновативна платформа, която подпомага стартиращи компании да развият своя бизнес и да намерят място на пазара. Фокусът на търсените иновации е върху продукти, свързани със селското стопанство. И ако доскоро start up-те бяха синоним на високотехнологичните IT компании, то в последните години се появяват все повече иновативни идеи и предложения, насочени към земеделието и животновъдството. В Австрия се стремят да търсят, събират и подпомагат най-добрите идеи за нововъведения, които могат да променят традиционното фермерство и да улеснят работата на земеделците.
Какво е AIL
Платформата AIL е създадена през 2016 г. Нейната цел е да бъде свързващото звено между развитието и прилагането на новите технологии и стратегии в аграрния сектор. Тя е организацията, която помага на Start up фирмите и иновативните млади компании да станат видими и да постигнат дълготраен успех.
Зад платформата стоят две от най-влиятелните компании в европейския агробизнес – германската Baywa AG и австрийската RWA (Raiffeisen Ware Austria) AG. Двете заедно имат повече от 1000 дистрибуторски центъра в Европа и джойнтвенчъри в Хърватия, Словения, Румъния, Сърбия, Унгария, Чехия и Словакия.
AIL дава уникалната възможност на стартиращите фирми да влязат във връзка с точно определени партньори и инвеститори, да получат индивидуален ментор, както и достъп до световния пазар, опит и експертиза от специалисти, както и международна мрежа от партньори.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия