Драмата с българските домати

По площи, консумация и стопанско значение доматите заемат първо място в света и у нас сред зеленчуковите култури. Плодовете притежават високи вкусови, хранителни и диетични качества със силно изразени профилактични и лечебни свойства. В свежо и преработено състояние доматите са важна и незаменима храна за всички възрасти от населението, която консумират целогодишно. От тях се получават високи добиви и доходи от единица площ, с което се използват по-добре трудовите и материалните ресурси на страната. Те са ценна суровина за преработващата промишленост и са с голямо значение за експорта.
Широкото приложение на селекция допринесе за създаването на сортове с висока добивност, подобрени технологични качества и специфично предназначение. Разработените технологии за оранжерийно и ранно, средно ранно и късно полско производство допринасят за снабдяване на населението с домати през цялата година.
Целта на настоящата публикация е да се представят основните тенденции в производството на домати в продължителен срок от 55 години (1961 до 2016 г.), включващ периоди на падения и възходи.
Доматите в света и ЕС-28
Доматите са широко разпространени в света с постоянно увеличаваща се площ През 2015 г. глобалните площи са 56.4 млн. дка с производство на 186 млн. тона или среден добив от 3 тона/дка. Подчертано на първо място е Китай с 27.4% от световно производство, следван от Индия, САЩ, Турция, Италия и пр.

Пазари, борси, цени

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби  на млякото за лична консумация

Млекопроизводители отчитат спад при директните продажби на млякото за лична консумация

В производството на млечни продукти през 2017 са вложени допълнително 20,1 млн. литра сурово...

Хранителна индустрия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Greenyard затвори заради щам на бактерията листерия

Един от най-големите доставчици на плодове и зеленчуци в света Greenyard  затвори своя завод...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия