Броят на животните в България е на критичен минимум

Животновъдството е основен сектор на селското стопанство, който дава голяма част от неговата продукция. Европейските граждани получават богато разнообразие на месни и млечни продукти вследствие многообразието на видове и породи животни, традиции и технологии за тяхното отглеждане и за преработка. Със 7.6% от световното население Европейският съюз дава 15.6% от глобалното световно производство на месо, 21% от свинското, 12% от пилешкото, 15% от говеждото и 13% от агнешкото и овчето месо. В настоящата статия се разглежда размерът на животновъдния сектор в 20 страни на ЕС-27, характеризиран с условен сравнителен показател – „животновъдни единици”, общо и отнесени към територия, население и използваема земеделска земя. По тези показатели България сумарно е на последно място в ЕС-27
Методичен подход
Между страните на ЕС-27 съществува голямо различие в размера на животновъдството, свързано с територия, население, земеделска земя, история, традиции, както и със степента на развитие на икономиката изобщо и земеделието в частност. Различия има и в състава на животновъдния сектор като съотношението на отделните видове животни по тип и възраст. Това затруднява сравнението между страните. Относителната степен на развитие, определена като плътност или интензивност на животновъдството, може да се определи като общ брой на животните към три ключови показателя на страните – обща територия, население и използваема земеделска земя.

Агрополитиката

Увеличава се вносът на земеделски продукти в Китай

Увеличава се вносът на земеделски продукти в Китай

Министърът на земеделието Румен Порожанов представи  възможностите за засилване на...

Пазари, борси, цени

Проблемите на тютюнопроизводителите ще се решават от трибуната на парламента

Проблемите на тютюнопроизводителите ще се решават от трибуната на парламента

Tютюнопроизводителите от Сатовча, Гърмен, Хаджидимово и Гоце Делчев протестират против готвеното от правителството увеличение...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия