Учени от СА взеха участие в конференция за повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС

Учени от Селскостопанска Академия – проф. Иван Цветков,  проф.  Мариана Петкова  и гл. ас. Николая Велчева взеха участие във финална конференция, засягаща подготвителни действия относно повишаване ролята на растителните и животински генетични ресурси в селското стопанство на ЕС, която се проведе в Нант, Франция.
Конференцията е организирана от Консорциум по растителни и животински генетични ресурси към Европейската Комисия.
 Целта на конференцията е обсъждане ролята на пренебрегваните до сега местни и традиционни генетични ресурси в селското стопанство и подобряване използването на техния икономически потенциал; представяне на добри практики за устойчиво опазване на традиционни сортове и породи и насърчаване на фермерите и други заинтересовани страни да се включват по-активно в тези инициативи.
На форума бяха докладвани резултати от завършили проекти по тези приоритети, финансирани от ЕС, както и проучвания за състоянието на генофонда в 28-те държави-членки на ЕС. Подчертана беше необходимостта от по-нататъшни действия за насърчаване на устойчивото използване на традиционните сортове и породи, което ще допринесе за повишаване на икономическия потенциал на съхранения генофонд.
 Участниците в конференцията посетиха фестивал Fête de la vache nantaise, на който бяха представени местни породи и сортове растения, селскостопански продукти на дребни производители и фермери, характеризиращи се с традиционен вкус и гарантирано високо качество.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството проверява животни, които са под селекционен контрол

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов възложи на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в срок до 15 октомври да се извърши проверка на наличните животни, които са под селекционен контрол. Това стана ясно по време на заседание на Консултативен съвет по животновъдство.
 Целта е по-справедливо разпределение на субсидиите за този вид животни. От своя страна представителите на животновъдните организации приветстваха тази идея и подкрепиха мнението на Порожанов, че няма как фермери, които не покриват критериите за селекционна дейност да получават подпомагане за такава.
 Министърът на земеделието възложи още на експерти на Селскостопанска академия и зам.-министър Янко Иванов да разработят насоки за развитие на различните сектори в животновъдството. Обсъдени бяха и търсенето на възможностите за реализация на пазара на суровини и продукти от животински произход.
Сред дискутираните теми бяха и включването на различна маркировка на месото от дребен рогат добитък с произход България и варианти за търговия на агнета и ярета към физически лица, без регистриран животновъден обект.

Министър Румен Порожанов се срещна с представители на две асоциации на производители на индустриално свинско месо

Министър Румен Порожанов се срещна с представители на две асоциации на производители на индустриално свинско месо. Обсъдени бяха потенциалните заплахи,  от заразата, обезщетенията и транспортните коридори при движението на животни. Тези въпроси се очаква да бъдат разгледани и на централен епизоотичен съвет.
Порожанов се срещна в Букурещ и с румънските си колеги на земеделието и развитието на селските райони Петре Дея и на водите и горите – Йоан Денеш. Сред основните теми са гонките на диви прасета в Румъния, които създават предпоставки за напрежение  сред животните – те да бягат в най-различни посоки, включително и към България.
 Едно от исканията ни ще бъде да се прекратят гонките или поне да бъдем информирани за дните, в които се провеждат. Целта е да  направим пост за наблюдение  и да се предприемат необходимите мерки, обясни министърът.

Обсъжданията по новата Обща селскостопанска политика на ЕС продължават

Обсъжданията по новата Обща селскостопанска политика на ЕС продължават на 12 септември 2018 г., когато ще се състои следващото работно заседание на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“

 НАЗ  ще бъде ротационен домакин на срещата на земеделските организации, на която ще бъдат подложени на дебат предварителните условия за подпомагане, разписани в проекторегламента за стратегическите планове. В предварително предложената програма се предвижда също членовете на работната група да бъдат запознати с хода на дискусиите на ниво ЕС.

Делегация от Македония се запозна с постиженията на България в земеделието след присъединяването към ЕС

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов проведе работна среща с делегация от Македония, която се запозна с постиженията на България в областта на земеделието след присъединяването към Европейския съюз.
Целта е да запознаят земеделските производители в Македония с предимствата на членството в ЕС преди провеждането на референдума на 30 септември.
 В делегацията влизат съветникът на премиера Зоран Заев по земеделските въпроси – Ленче Николовска, директорът на македонската Разплащателна агенция Никола Бабовски и съветникът на земеделския министър Томе Мойсовски.  Те поставиха въпроси за средствата, които идват от двата земеделски фонда на ЕС, както и за развитието на производството и преработката на селскостопанска продукция у нас.
 Порожанов  представи основните аспекти от резултатите на България в сектора и направи видеообръщение към земеделските производители в Македония.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия