Момчил Неков: Няма целенасочена политика към планинските райони

Сектор Земеделие не е достатъчно привлекателен за младите, няма целенасочена политика към планинските райони, проблемът с концентрация на земя също  не е решен. На фона на всичко това, намаляването на бюджета в следващия програмен период не е решение и е безотговорно да се примиряваме с това, заяви евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Момчил Неков на пленарната сесия в Страсбург по време на обсъждането на Доклада относно бъдещето на прехраната и селското стопанство.
Общата селскостопанска политика  е най-старата общо-европейска политика. Имайки предвид турбулентните времена, през които преминава европейското селско стопанство и несигурността пред европейските и в частност българските земеделски производители, намирам предложението за намаляване на бюджета за ОСП за опасно, каза още евродепутатът.
Европейският парламент прие Доклада относно бъдещето на прехраната и селското стопанство. В него се казва, че ЕП настоява за опростяване и модернизиране на ОСП в икономическа полза на земеделските стопани с цел отговаряне на очакванията на гражданите. Евродепутатите подчертават, че първостепенните приоритети на реформата трябва да бъдат принципите, залегнали в Римския договор, целостта на единния пазар и истинската обща политика,  подобаващо финансирана от ЕС.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Природният парк „Беласица“ организира Фестивал на кестена

Фестивал на кестена бе открит на 13 октомври в Петрич. На изложението в шатри...

Хранителна индустрия

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия