АЗПБ: Не подкрепяме предложението на ЕК за намаляване на таваните на плащанията

Неприемливо е намалението на бюджета на настоящата ОСП.  Необяснимо е свиването на разходите за ОСП при положение че трябва да бъдат постигнати резултати в областта на околната среда и конкурентоспособността, заяви председателят на Асоциацията на земеделските  производители Венцислав Върбанов на  четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС
Предложеното намаление с 5% на разходите за ОСП реално ще бъде много по-голямо за двата стълба на ОСП. Подобен бюджет няма да позволи на сектора да се справи с предизвикателствата пред които е изправен: нестабилност на цени и пазари, климатични промени, болести, нови цели за опазване околна среда, демографски проблеми, обновяване на поколенията и други.
Трябва да се направи анализ на риска от изпадане в не конкурентоспособна позиция и дестабилизация на европейските производители и преработватели, особено в хипотезата на бъдещото увеличаване на стандартите за околна среда, климат, хуманно отношение към животните, и отварянето на пазара на ЕС с подписването на търговски споразумения с трети страни. Не подкрепяме предложението на ЕК за намаляване на таваните на плащанията, каза още председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.
Копа Коджека също не приема никакви намаления в бюджета на ОСП след 2020 г., това каза Пека Песонен, генерален секретар на организацията, която е най-влиятелна в земеделския сектор на ЕС. Запазването на бюджета на ОСП е единственият начин ЕС да обезпечи амбициозни цели като околна среда, конкурентоспособност и растеж, категоричен бе той.Следващата ОСП трябва да предостави по-прости и ясни правила и политика в услуга на фермерите, заяви Пека Песонен и допълни, че ОСП трябва да бъде пазарно ориентирана.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия