АЗПБ: Не подкрепяме предложението на ЕК за намаляване на таваните на плащанията

Неприемливо е намалението на бюджета на настоящата ОСП.  Необяснимо е свиването на разходите за ОСП при положение че трябва да бъдат постигнати резултати в областта на околната среда и конкурентоспособността, заяви председателят на Асоциацията на земеделските  производители Венцислав Върбанов на  четвъртата годишна европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС
Предложеното намаление с 5% на разходите за ОСП реално ще бъде много по-голямо за двата стълба на ОСП. Подобен бюджет няма да позволи на сектора да се справи с предизвикателствата пред които е изправен: нестабилност на цени и пазари, климатични промени, болести, нови цели за опазване околна среда, демографски проблеми, обновяване на поколенията и други.
Трябва да се направи анализ на риска от изпадане в не конкурентоспособна позиция и дестабилизация на европейските производители и преработватели, особено в хипотезата на бъдещото увеличаване на стандартите за околна среда, климат, хуманно отношение към животните, и отварянето на пазара на ЕС с подписването на търговски споразумения с трети страни. Не подкрепяме предложението на ЕК за намаляване на таваните на плащанията, каза още председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.
Копа Коджека също не приема никакви намаления в бюджета на ОСП след 2020 г., това каза Пека Песонен, генерален секретар на организацията, която е най-влиятелна в земеделския сектор на ЕС. Запазването на бюджета на ОСП е единственият начин ЕС да обезпечи амбициозни цели като околна среда, конкурентоспособност и растеж, категоричен бе той.Следващата ОСП трябва да предостави по-прости и ясни правила и политика в услуга на фермерите, заяви Пека Песонен и допълни, че ОСП трябва да бъде пазарно ориентирана.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Fanaost е най-доброто сирене, отличено  на престижния международен конкурс  World Cheese Awards

Fanaost е най-доброто сирене, отличено на престижния международен конкурс World Cheese Awards

Норвежко сирене от типа Gауда e короновано за най-добро сирене по време на престижния...

Хранителна индустрия

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните спря от разпространение в търговската мрежа спанака с листа от татул

Aгенцията за безопасност на храните  спря от разпространение в търговската мрежа спанака със съмнение,...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия