ЕКПЦ: ОСП се превръща в политика по околната среда

НАЗ взе участие  в първия Европейски конгрес, посветен на царевицата. Форумът беше организиран  от Европейската конфедерация на производителите на царевица  - CEPM. В конгреса се включиха производители на царевица от структурата на ЕКПЦ, обхващаща асоциации от общо 10 държави членки, както и официални лица от Постоянните представителства на държавите членки към ЕС, Европейската комисия и евродепутати.
Форумът бе открит с кръгла маса с участието на Тасос Ханиотис директор, дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“, Жабиер Руиз  - директор по въпросите на земеделието и устойчиви системи за производство на храни и Жак Лойо - Комисия по процедурите за одобрение на пестициди.
 Според Ханиотис предложението за следващия бюджет на ОСП се опира на логиката на реалностите и очакванията, вместо на несигурността на предположения за евентуална отмяна или отлагане на Брекзит. Опасения от страна на Руиз и Лойо бяха изразени по отношение на постигането на споразумение по бюджета на ЕС преди евроизборите през май 2019 г. Държавите членки не разполагат с достатъчно време, за да се справят и с разработването на стратегическите планове за новата ОСП.
ЕКПЦ подложи на критика законодателните предложения на Европейската комисия относно ОСП 2021-2027 г.: вместо опростяване се предвижда допълнително усложняване на бюрократичната система; ОСП се превръща в политика по околната среда; заложената ренационализация застрашава общностния характер на ОСП и предпоставя засилване на неравнопоставеността между земеделските производители от отделните държави членки.
Главен акцент, поставен по време на форума, бе приносът на царевицата към реформата на ОСП. Примерът на Франция при прилагане на еквивалентна на екологизирането практика при отглеждането на културата бе представен от Жил Еспаньол, ресорен ръководител в института Arvalis Institute du Végétal. Моделът на производствена система комбинира: повишена резистентност и минимална употреба на продукти за растителна защита, увеличаване на въглерода в почвата, и поддържане на биоразнообразието.

Пазари, борси, цени

Розовият домат – царят на българските  зеленчуци

Розовият домат – царят на българските зеленчуци

Фестивал на розовия домат се проведе за втора поредна година в София. Събитието е...

Хранителна индустрия

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от класирането на проектните предложения по подмярка 4.2

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия