НАЗ: Ограниченият достъп до инвестиции по ПРСР 2014-2020 е основното предизвикателство пред сектор земеделие

С влизането в ЕС земеделието в България бе рестартирано, в резултат на което секторът зърнопроизводство е реформиран, преструктуриран, работещ и основно експортно ориентиран отрасъл, , заяви Мариела Йорданова член на УС на НАЗ и председател на Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието на годишната европейска конференция относно финансовите инструменти за земеделие и развитие на селските райони в ЕС
 Основните източници на финансиране са европейско подпомагане чрез схемите за директни плащания и национално подпомагане под формата на целеви кредити, държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху земеделско гориво и данъчни облекчения при инвестиции в земеделски.
В рамките на панела Общата селскостопанската политика на ЕС и нейното бъдеще и за състоянието на земеделието в България и неговите инвестиционни нужди  участие взеха също Пека Песонен, генерален секретар на най-голямата фермерска организация в Европа Copa-Cogeca, и Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ. Мариела Йорданова представи предизвикателствата и перспективите пред българското зърнопроизводство, както и очакванията си от следващата ОСП след 2020  Тя представи предизвикателствата и перспективите пред българското зърнопроизводство, както и очакванията си от следващата ОСП след 2020
Представителят на НАЗ отбеляза, че през предния и настоящия програмни периоди оборотното и инвестиционното финансиране са станали по-достъпни, като кредитните и лизинговите институции са по-отворени да участват в инвестиционните проекти на земеделците по програмите от Втори стълб ОСП. Ограниченият достъп до инвестиции по ПРСР 2014-2020 обаче е основното предизвикателство пред сектора, тъй като зърнопроизводството е извън обхвата на финансиране на настоящата програма.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст

Хлябът ще поскъпне със 7-8 ст. Поскъпването ще е факт към края на септември...

Хранителна индустрия

Реколтата от грах и зелен фасул е  с 50 %  по-малка

Реколтата от грах и зелен фасул е с 50 % по-малка

Огромен недостиг на зеленчуци се очертава в България. Tрябва да се даде възможност на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия