АЗПБ: Фермерите се нуждаят от предвидимост и прогнозируемост на националната политика

АЗПБ изрази своята категорична позиция срещу предложението за драстично увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските стопани за 2019г.
   Асоциацията изпрати писмено становище,  запознавайки депутатите със своите аргументи. В становището е посочено, че подобно увеличение е целесъобразно да става поетапно, последователно в рамките на няколко години и да кореспондира с общата рамка на икономическото развитие и състоянието на агросектора.
 Фермерите се нуждаят от предвидимост и прогнозируемост на националната политика, за да могат да се адаптират и да управляват ефективно своите стопанства, особено на фона на увеличаващите се рискове от различно естество и несигурност през последните няколко години.
Депутатите от Бюджетната парламентарна комисия решиха увеличението на минималния осигурителен доход за земеделските стопани за 2019г. да бъде 400 лв./месец, отстъпвайки от първоначално предложените 560 лв./месец. Така увеличението за 20019г. ще бъде увеличено с 50 лв.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия