СА отбелязва празника “Даровете на природата"

Селскостопанска академия отбелязва празника на земеделската наука „Даровете на природата“, който е професионален празник на работещите в областта на земеделската наука.
Природата щедро ни дарява с много дарове, които ние наричаме още ресурси. Някои от тях можем да използваме за наше благо непосредствено или след преработка - плодове, зеленчуци, гъби, подправки, дивеч, риба и др. Много от даровете си природата е способна да ни предостави само когато не е увредена и не „боледува”. Ние ги използваме всеки ден и много често не ги забелязваме, защото откакто сме се родили те винаги са били около нас
Събитието ще  се проведе на 25 октомври в сградата на ЦУ на Селскостопанска академия. Гостите ще могат да се насладят и на богато аранжирана изложба „Даровете на природата“ с постиженията на структурните звена към ССА.

Увеличава се вносът на земеделски продукти в Китай

Министърът на земеделието Румен Порожанов представи  възможностите за засилване на сътрудничеството между България и Китай в областта на селското стопанство в рамките на формата 16+1.
България има чудесни селскостопански продукти и при нас има голям интерес към тях, заяви Ли Гуандин, заместник-кмет  на град Нинбо, провинция Джъдзян. Той допълни, че целта на посещението му е да се увеличи вноса на земеделски продукти в град Нинбо, който е един от най-бързо развиващите се в Китай.
В началото на ноември 2018 г., в Нинбо, официално ще бъде открит офис на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Скоро след това Центърът за насърчаване на сътрудничеството ще открие изложение с мостри на селскостопански и хранителни стоки от страните от ЦИЕ в Младежкия иновационен център в Китай.
 Ще бъде суздадена Демонстрационна зона за сътрудничество в областта на земеделието“ и на “16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” в няколко града на провинция Ляонин.
Увеличаването на търговията със селскостопански и хранителни стоки между България и провинция Ляонин се благоприятства от факта, че те произвеждат до голяма степен различни такива, което допринася за взаимно допълване, подчерта министър Порожанов.

101 700 дка са засетите площи с ориз в страната

От засетите с  ориз площи през тази година в размер на 101 700 дка, над 75 000 дка се намират в Пловдивското поле. Субсидии по СЕПП са получили 114 земеделски стопани, на обща стойност близо 1, 5 млн. лв., съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ Йосиф Ячев по време на инициативата „Дни на отворени врати“.
Той поясни, че в България оризът не е признат за чувствителен продукт, което означава, че  оризопроизводителите получават субсидии на декар като всички останали производители на различните видове зърнени култури. Едно от най-големите предизвикателства при отглеждане на културата е жътвата. Поради специфичната технология, площите обикновено са силно преовлажнени, което налага използването на по-специална техника, каза Ячев. Мерките от ПРСР 2014 – 2020 дават възможност за закупуване на нужната техника за засяване и прибиране на оризовата реколта, както и създаване на помещения и предприятия за обработка на продукцията.

Малките земеделски стопани в планинските райони са реалните пазители на земята

Малките земеделски стопани в планинските райони са реалните пазители на земята. Произведената от тях продукция е еманация на мъдростта на местните хора. Тя носи в себе си знанието на редица поколения за това какво и как да отглеждат, както и как да преработват след това първичните продукти,  заяви директорът на ОД на ДФЗ Смолян - Денислав Костов в деня на отворените врати.
    Традициите, които дават собствен облик на Смоленска област, са скътани в селските райони, а надежда за тяхното съхраняване е в личната мотивация на земеделските стопани. Денислав Костов поясни, че ПРСР 2014 – 2020 и по-конкретно подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ дава възможност за финансова подкрепа именно на най-малките от тях. Чрез нея те могат да осигуряват устойчиво развитие и растеж на стопанството си, посредством увеличаване на доходите си. Подмярката помага за повишаване на жизнеспособността на стопанствата, подобрява опазването на околната среда и не на последно място - ускорява тяхната модернизацията и технологичното обновление.
   Одобрени са 64 кандидати по подмярка 6.3 с изплатена субсидия от 1 251 712 лв. до момента. Финансовото подпомагане е в размер на левовата равностойност на 15 хил. евро. Общо за страната са одобрени 1940 земеделски стопани с 42 987 913 лева получено финансиране.
   10 животновъди в областта са получили 116 125,64 лева по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол. По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол 20 животновъди са получили 391 075, 25 лева

България ще получи 2,2 млн. евро за бурите и обилните валежи през октомври 2017 г

Гърция, Полша, Литва и България ще получат общо 34 милиона евро помощ от Фонд "Солидарност" на ЕС, след като Парламентът и Съветът одобриха предложението на Европейската комисия.
Сумата от 34 млн. евро е разпределена както следва: 2,5 млн. евро за гръцкия остров Кос,  12,2 млн. евро за Полша след бурите и проливните дъждове през август 2017 г., почти 17 млн. евро за Литва, също във връзка с бурите и дъждовете през 2017 г., и за България — 2,2 млн. евро за бурите и обилните валежи през октомври 2017 г. До няколко седмици помощта от ЕС ще достигне до тези държави и ще помогне за покриването на разходите за отстраняване на щетите, нанесени от природни бедствия в България, Гърция, Литва и Полша.
 Със средствата от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ще бъде подпомогнато възстановяването и ще се покрият част от разходите за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство, за да се намали финансовата тежест за националните органи, породена от природните бедствия.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Хранителна индустрия

ЕК  ще обозначава дали продуктите са невегетариански, вегетариански или вегански

ЕК ще обозначава дали продуктите са невегетариански, вегетариански или вегански

ЕК  ще предложи задължителни изображения върху етикетите на всички хранителни продукти, с които да...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия