Членовете на НАЗ купуват CadIS с отстъпка

Български Софтуерни Технологии  сключи договор с Национална асоциация на зърнопроизводителите, съгласно който членовете й имат право да закупят CadIS.
CadIS   e най-популярният софтуер за кадастър и земеделие С него земеделците очертават ползваните от тях земеделски площи при кандидатстване за субсидии по европейските и национални програми и да подават декларации по чл.69 и заявленията по чл.70 от ППЗСПЗЗ.
В CadIS информацията за собствеността и договорите за аренда може автоматично да се прехвърли в регистъра „Моите имоти”, от където да се изготвят декларациите. На основата на тези декларации ОСЗ изготвят споразуменията за ползване.
Изготвените справки от CadIS се прилагат директно в официалното споразумение за ползване, което се подписва от арендаторите. Членството се удостоверява с уникален номер на членската карта, издадена от Национална Асоциация на Зърнопроизводителите.Лицензът за CadIS се поръчва чрез контактната форма като в полето Описание се посочва номера на членската карта.

ЕК одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

Европейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”
  Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.
Целта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P., да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“,  да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда.    
Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.
 Размерът на помощта е до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициент годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики.
Схемата  ще се прилага до декември 2020 г

Експерти ще отговарят на въпросите на земеделските стопани в Пловдив и Смолян

Смолян и Пловдив ще бъдат домакини на инициативата „Дни на отворени врати“ на 18 и 19 октомври 2018 г. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения.
За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.
Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

Основен фокус на дискусии по време на Съвета на ЕС по земеделие е темата за реформата на ОСП след 2020 г.

Новият модел на прилагане на ОСП увеличава отговорностите на държавите членки. Съчетаването на интервенциите по двата стълба в единен програмен документ е стъпка към повишаването на синергията между тях, но е необходимо да се направи всичко възможно, за да не се усложни прилагането на директните плащания,  заяви зам. - министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Люксембург.
На заседанието Австрийското председателство представи своя Доклад за напредъка, с който информира Съвета за хода от разглеждането на предложения Нов модел за преминаване към ОСП, базирана на резултатите.  В политически дебат зам. министър Кръстева представи българската позиция. Тя обърна специално внимание, че в доклада за напредъка не е включен въпросът за преходната национална помощ, която България и някои други държави членки  са повдигнали по време на обсъжданията на ниво работна група.  В изказването си Кръстева подчерта, че темата е от изключително значение за страната ни.
След целодневен дебат на Съвета, се постигна политическо споразумение в областта на рибарството, което определи възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2019 г. Ежегодното определяне на възможности за риболов под формата на Общ допустим  улов и квоти са най-важният ключов инструмент за постигане на максимален устойчив  улов, който е основната цел на Общата политика в областта на рибарството  на ЕС до 2020 г.

Третата международна конференция Зърнена Академия 2018 ще се проведе във Варна

Третата международна конференция  Зърнена Академия 2018 ще се проведе на 1-ви ноември във Варна.
Ще бъде направен общ преглед на световните пазари на пшеница и царевица, както и на фючърсните пазари - взаимоотношение между физически и фючърсен пазар.  Ще се разяснява къде и как се хеджира, доставни месеци и символи и принципите на търговията с фючърси и опции. 
Специален гост-лектор на събитието ще бъде Джей О, Нийл, който ще представи ексклузивен обучителен семинар  за управление на риска, международни стокови борси, фючърси и опции. Джей О’Нийл е високоуважавано, международно признато име в световната търговия, с 45-годишен опит на стоковите пазари по целия свят. Излизайки от колежа, Джей започва работа в Continental Grain Company в Сан Франциско, където работи 4 години като търговец на зърно. Следващите 7 години прекарва в Pillsbury Company в Минеаполис. После работи 3 години към италианската Ferruzzi Group в офиса им Ню Орлиънс. Следват 17 години в Bartlett Grain Company, като генерален мениджър на дивизиите за Транспорт и Експорт.

Агрополитиката

Пазари, борси, цени

Хранителна индустрия

ЕК  ще обозначава дали продуктите са невегетариански, вегетариански или вегански

ЕК ще обозначава дали продуктите са невегетариански, вегетариански или вегански

ЕК  ще предложи задължителни изображения върху етикетите на всички хранителни продукти, с които да...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия