Ивайло Колев спечели първо място в модул „механизация на селското стопанство“

Пето юбилейно издание на отличието „Принос в механизацията на селското стопанство” беше организирано от  Министерството на земеделието, Селскостопанска академия, Аграрен университет – Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Научно-технически съюз по машиностроене.
В края на годината  се отличават производители и вносители на съвременна земеделска техника, земеделски производители, внедрили механизирани технологии и постигнали високи резултати. Комисия от професионалисти осъществява подбора на най-добрите.
На настоящия етап изискванията към механизацията и технологиите са изключително високи. От една страна е необходимо въвеждането на високо производителни земеделски машини, но в същото време трябва  и отговорност за опазването на околната среда, климата и почвите.
Отличените и наградени с плакети бяха в няколко направления. На първо място – „Български производител на земеделска техника“, следвано от направленията „Иновации“ и „Механизация в земеделското производство“. Ивайло Колев от професионалната гимназия по селско стопанство „Христо Ботев“ в Свиленград  спечели първо място в модул „механизация на селското стопанство“ в националното състезание млад фермер.

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” отбеляза своя празник

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” отбеляза своя празник в Световния Ден на почвата на тържествено събрание в Националния музей „Земята и хората“.
 Тържественото събрание беше открито от директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров“- проф. Светла Русева, която изнесе и планарен доклад на тема „ГЛОБАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПОЧВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“. В него тя сподели акцентите от най-важните глобални събития в областта на почвените проучвания.
Проф. Ирена Атанасова изнесе доклад за Почвеното замърсяване.Тя представи основните проблеми, свързани със замърсяването на почвите и препоръките на Глобалния симпозиум по замърсяване на почвите, организиран от ФАО.  Тя заяви, че традиции и иновации в системите на земеделието вървят ръка за ръка. Нанотехнологиите и в частност наноторовете са част от иновациите в тази област.
Проф. Методи Теохаров, председател на Българско почвоведско дружество

Пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis

От 17 декември до 15 януари 2019 г. пчеларите могат да подават заявления за държавна помощ de minimis. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.
Финансовата подкрепа е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро.

Румен Порожанов: Отпускането на „де минимис“ за овце и кози-майки е заради проблемите с реализацията на продуктите

Отпускането на „де минимис“ за овце и кози-майки под селекционен контрол е заради проблемите с реализацията на продуктите от овче и козе мляко. Това доведе до невъзможност фермерите да реализират изискуемите количества по схемата за обвързано производство през 2017 г., тези стопани не са получили и никакво друго подпомагане. Това заяви министърът на земеделието  и храните Румен Порожанов на заседание на Консултативния съвет по животновъдство.
Той припомни проведените срещи с представители на преработвателния сектор и търговските вериги още през пролетта и лятото, на които беше констатирано затруднението с продажбата на сирене и кашкавал от овче и козе мляко.
На Консултативния съвет беше представена и информацията за плащанията за сектора по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“. Беше решено спорните казуси да бъдат разгледани от работна група, която да търси решение за всеки отделен случай. Стана ясно и че до края на годината предстоят плащания от 600 млн. лв. по Схемата за единно плащане на площ и около 100 млн. лв. за животновъдите.

ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления за одобрение на доставчици по училищните схеми

ДФ „Земеделие“ обявява нов прием на заявления за одобрение на доставчици по училищните схеми, който ще се осъществи от 17.12.2018 г. до 21.12.2018 г.
Допълнителното кандидатстване се отваря, защото одобрен доставчик доброволно се е отказал да доставя продукти в одобрените му учебни заведения  Кандидати в предстоящия прием могат да бъдат, както самите учебни заведения, така и еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, производители на плодове и зеленчуци и млечни продукти, и организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, както и общини, на чиято територия се намират учебните заведения.
Важно условие за кандидатстване по допълнителния прием е учебните заведения, за които се кандидатства, да не са одобрени за доставка по съответната схема самостоятелно или чрез доставчик. Учебните заведения следва да не са включени в издаден и действащ акт за одобрение по схемата, за която се кандидатства.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на Европейския...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия