Учени взеха участие в Международния симпозиум „Поясът и пътят в индустрията, науката и технологиите при производството на зеленчуци”

Учени от Институтa по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив и Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ посетиха Китай.
 Визитата е по покана за академичен обмен от Института за зеленчукови култури към Китайската академия на селскостопанските науки. Проф. Светла Русева и доц. Тринговска представиха доклади на Международния симпозиум „Поясът и пътят в индустрията, науката и технологиите при производството на зеленчуци" и изнесоха академични лекции пред студенти от Факултета по агрономия и лесовъдство на Университета за наука и технологии на провинция Хенан в гр. Луоянг.
 В работата на международния симпозиум взеха участие 104 учени и представители на бизнеса от Бразилия, България, Египет, Индонезия, Китай, Малайзия, Мароко, Мианмар, Русия, Тайланд, Чехия и Чили.

Специалисти по овощарство от Китай посетиха Института по планинско животновъдство в Троян

Специалисти по овощарство, от Селскостопанската академия на Китай, провинция Хъйлундзян, с ръководител Zhang Taizhong  посетиха Института по планинско животновъдство и земеделие –Троян
 Целта на визитата е обучителен курс в различни направления от областта на овощарството.
Академичният състав на ИПЖЗ Троян представи дейността си и сподели научните си достижения пред китайските колеги. Доц. Диян Георгиев, директор на Института по планинско животновъдство и земеделие Троян презентира технологии за размножаване и сортов състав при дребноплодните овощни видове малина, къпина и боровинка в планинските региони.
В областта на селекцията проф. Иван Минев говори за създаване и отглеждане на овощни насаждения, при различни схеми на засаждане и подходящи сортоподложкови комбинации, а доц.  Боряна Стефанова  за биотехнологии.  In vitro размножаването представи доц. д-р Мария Георгиева
В ИПЖЗ Троян се поддържат колекционни и демонстративни опитни полета, сливови градини с различна степен на интензивност и насаждения от дребноплодни  - малини, касис, къпини, арония. Гостите от Китай разгледаха научно-изследователските лаборатории на ИПЖЗ, по микроразмножаване, по вирусология, лабораторен комплекс за аналитични и химични анализи на плодове и продукти от тях, оборудвани с модерна техника и апаратура.

Светла Стоянова получи приза "Агробизнесмен на България - 2018"

Светла Стоянова, зърнопроизводител от Плевенско получи приза "Агробизнесмен на България - 2018".  Тя започва работа преди 20 г. с обработката на 40 дка наследствени земи, за да достигне днес стопанството й над 20 000 дка. Наградата връчи министърът на земеделието Румен Порожанов.
Почти 2,5 млрд. лв. са изплатени на земеделци през 2017 г., средствата са с 200 млн. повече от 2016 г. През последната кампания плащанията бяха регулярни  според индикативния график.
Работим много усилено по закона за поземлените отношения.  По препоръка на парламента в него се включват и темите с арендата и опазването на земеделското имущество. В средата на следващия месец ще  бъде качен окончателният вариант на проектозакона за обществено обсъждане, каза  Порожанов.
 Очакваме  асоциациите и земеделците да имат активна позиция, така че да се получи един добър документ, за да има устойчивост в сектора, каза още Порожанов.

Зам.-министър Лозана Василева: Над 3 800 е броят на подадените проектни предложения в ИСУН през 2018

Напредък по договориране в размер на общо 1,627 млрд. евро, възлизащи на 59,9% от общия бюджет на Програма за развитие на селските райони, отчете зам.-министърът на земеделието Лозана Василева.
 Изплатените средства към 1 ноември са 680,7 млн. евро.
Над 3 800 е броят на подадените проектни предложения в ИСУН през 2018 г, като техният брой нараства в резултат на активността на местните инициативни групи и течащите приеми на проектни предложения по процедурите, насочени към неземеделски дейности в селските райони към момента.
Предвижда се до края на 2018 г. да бъде стартиран прием на проектни предложение по мярка 16.1, насочена към иновации в селскостопанското производство и преработвателния сектор, където е предвиден бюджет в размер на 10 млн. евро.

Животновъдите получиха близо 16 милиона лева по ПНДЖ3

Държавен фонд „Земеделие“ преведе първия транш от общо 15 707 738 лева на 7 595 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството, за Кампания 2018.
Ставката за плащане на едно допустимо за подпомагане по ПНДЖ3 животно за първи  транш е определена от министъра на земеделието и храните и е в размер на 19.80 лв.
Право на подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки, обвързана с производството имат кандидати, които отглеждат в стопанствата си 50 или повече овце-майки или кози-майки и отговарят на изискванията на чл. 39 от НАРЕДБА № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.

Пазари, борси, цени

Шпек „Бургас“ бе отличен със  златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“ бе отличен със златен медал на „Месомания“

Шпек „Бургас“, традиционен продукт от серията на марка „Орехите“, бе отличен със  златен медал...

Хранителна индустрия

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

ЕК одобри схема „Помощ за инвестиции за изграждане на мини мандри”

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции за изграждане на мини...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия