Министър Порожанов: Ще се приеме Закон за розата, който ще регламентира цялото производство

Качеството на българското розово масло се компрометира, тъй като се смесва с внесено от Иран, Тунис и Турция и се продава като български продукт, заяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.
Министърът обяви, че е необходимо бързо да се приеме Закон за розата, който да регламентира цялото производство – от посадъчния материал до крайния продукт. Министърът ще събере всички заинтересовани страни, за да се решат проблемите на розопроизводителите. Държавата няма как да изкупи продукцията, нито пък да влияе върху цените, уточни министърът. Той обеща розопроизводителите, които са регистрирани и са претърпели загуби, да бъдат компенсирани чрез „de minimis”.

50% от земеделската продукция в региона около Карнобат е унищожена

50 процента от земеделската продукция в региона около Карнобат е унищожена от паднала градушка. Слънчогледът е унищожен сто процента, рапицата е унищожена 50 процента, пшеницата също 50 процента.Нанесени са сериозни поражения върху лозята и трайните насаждения. Обстановката в Карнобат е бедствена, обяви кметът на общината Георги Димитров.
Силен валеж е имало и в Айтос. Вятърът е изпочупил клони, като дъждът и там е бил придружен с град. Градушката е нанесла поражения върху земеделската продукция в айтоските села Пирне и Дрянковец. Масово има нанесени щети на насажденията, на овощните градини, на зеленчуци, домати, картофи и пипер.Комисия установява мащаба на нанесените щети.

3.76 млн. ха са декларирани по СЕПП

В Интегрираната система за администриране и контрол са регистрирани общо 108 600 броя заявления по директни плащания, Кампания 2018 г. Почти всички от тях са приключени като дейност в общинските служби по земеделиe, заяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.
В 60 600 от заявленията е маркирано участие по основната схема за подпомагане на площ - СЕПП, като по схемата към момента са декларирани почти 3,76 млн. ха.Тази година не се наложи удължаване на сроковете, въпреки че имаше такава възможност. Обработката върви с ускорени темпове.Това ще даде възможност за навременно изплащане на субсидиите към производителите, коментира Порожанов.

Кандидатите за директори на научни институти към Селскостопанска академия представят своите програми

Започна представянето на програмите на кандидатите за директори на научни институти към Селскостопанска академия.
Досега са представени програми пред научните колективи на 5 института – Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, Институт по полски култури – гр. Чирпан, Институт по овощарство – Пловдив и Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив и Институт по лозарство и винарство – Плевен, за които се провеждат конкурси за избор на директор.
Научните колективи изразиха положително становище по отношение новата процедура за представяне на програмите на кандидатите пред учените и възможността те да бъдат дискутирани. Учените от съответните звена дадоха и своя таен вот за отделните програми.
Представянето на програмите продължава с Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян. С него приключват първите 6 обявени конкурса за директори от общо 12. За останалите 6 института тече едномесечен срок за подаване на документи.
Конкурсите за всеки институт се обявяват след изтичане на 4 годишен мандат на дадения директор.
На изслушванията присъства председателят на ССА проф. Николов, а на тези в ИПК - Чирпан, ИРГР - Садово и ИЛВ – Плевен и заместник-председателят проф. Мая Игнатова.

Грациано да Силва: Зеленият фонд е един от най-важните механизми за справяне с климатичните промени

Зеленият фонд е един от най-важните механизми за справяне с климатичните промени, заяви генералният директор на ФАО Грациано да Силва.
ФАО работи в тясно сътрудничество с страни, които официално са поискали помощта на организацията да подготви проекти, които да бъдат предадени на Зеления фонд за климата. Ние се ангажираме да проучим всички подходи за предлагане на хранителни системи, които могат да осигурят достъпна и здравословна храна за всички, к оито зачитат околната среда и биологичното разнообразие.
Генералният директор на ФАО приветства различните действия в Европа за борба с разхищаването и загубата на храни, като например инициативите на банките за хранителни продукти, и призова за спешно намаляване на разхищаването на храна. Той подчерта, че избягването на хранителни отпадъци може да има положително въздействие върху опазването на земите и другите природни ресурси.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Румен Порожанов: Искам коректни отношения със земеделския бранш

Искам коректни отношения със земеделския бранш. Заедно да си направим...

Пазари, борси, цени

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

„Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел

Великотърновската пивоварна „Бритос” пуска на пазара нов вид бира с пет вида хмел. Тя...

Хранителна индустрия

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Зам.-министър Цветан Димитров откри 68-та среща на Консултативния съвет на Европейския орган по безопасност на храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров откри  68-та среща на Консултативния съвет на...

За нас

"Агробизнесът" е месечно луксозно издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия