Стартира Осмият Национален Агро Семинар „Зърнопроизводството на кръстопът?“

Осмият Национален Агро Семинар ще  започне на 29 ноември с тържествено връчване на третата стипендия на НАЗ „Иван Генчев Танев”  Надсловът на тазгодишния форум е „Зърнопроизводството на кръстопът?“ Форумът ще се проведе в Гранд хотел Пловдив.
Престижното събитие ще събере сектора заедно с представители на публични органи, образователни институции, търговски и анализаторски компании, чуждестранни неправителствени организации, и др. НАЗ залага на богата двудневна програма с дискусионни панели, споделяне на добри практики и презентации по най-важните теми и последните постижения при производството на зърнени и маслодайни култури.
 Изложбената зона ще позволи на всички гости да осъществят контакти с водещи компании – производители и вносители на продукти за растителна защита и подхранване, семена, земеделска техника, аналитична апаратура и софтуерни решения.

ЕК ще излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите

Четвърта работна среща на Международната мрежа на организациите, притежаващи почвена информация  се проведе в Рим.
Заедно с 55 представители на национални организации в срещата участва и Директорът на Институт по почвознание и агроекология „Н. Пушкаров” проф. Светла Русева.
Приети бяха отчетите за изпълнението на работните програми на Четвърти и Пети стълбове на GSP по отношение на изграждането на Глобалната почвена информационна система и на Глобалната мрежа от почвени лаборатории. Утвърдиха се концепция и технически спецификации за създаване на Глобални карти за разпространението на засолените почви, за потенциала на почвите да задържат въглерод и за ерозията на почвата, както и отчетите на Секретариата на GSP за симпозиумите, проведени през 2018 г. във връзка с Глобална оценка на замърсяването на почвите.
ЕК да излезе с ясни изисквания към всички страни за мониторинг за състоянието на почвите, тяхното опазване от деградационни заплахи и приемане на Рамкова директива за почвите, поискаха участниците.

Брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ бележи реален ръст от 8,9%

Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2018 г. прие Правителството. Направен е обстоен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2017 г. и са представени прогнозни данни за 2018 г.
По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания ‘2017 към края на юни 2018 г. са оторизирани средства в размер на близо 1,7 млрд. лева - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет.
В рамките на 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 487,9 млн. лева. В подкрепа на земеделските производители в страната, през 2017 г. са предоставени 250,8 млн. лева под формата на държавни помощи.
През 2017 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 4,1 млрд. лева по текущи цени, като бележи реален ръст от 8,9% спрямо предходната година.
Търговията с аграрни стоки продължава да формира значително положително салдо за България, в размер на над 1 млрд. евро за 2017 г.

Държавен фонд „Земеделие“ разсрочи с 1 г. кредитите на животновъди и на картофопроизводители

Държавен фонд  „Земеделие“ разсрочи с 1 г. кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6%.
От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г., свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г. и животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г. Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.
Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за подкрепата само при условие, че дължимата към началната дата за прием лихва е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

Румен Порожанов откри международната конференция „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието”

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов откри международната конференция „Настояще и бъдеще на системите за съвети в земеделието и тяхната роля за внедряване на иновациите“.
Целта на конференцията е да се обменят широк кръг от знания, опит и идеи от участниците и да се обсъдят възможностите за развитие на консултантските услуги в областта на земеделието през новия програмен период 2021-2027 г.
Според Порожанов националната служба за съвети в земеделието заема важна роля в сектора. 20 000 земеделски производители се възползват от безплатните консултации за млади фермери и малки стопани по средно 3-4 пъти годишно. Дейността трябва да се надгражда, особено в контекста на предизвикателствата относно бъдещата Обща селскостопанска политика. Службата е прецизен инструмент при изпълнение на политиките на министерството.
Представителите на съветническите служби на Сърбия, Хърватска, Словения и Македония поздравиха българската страна за установяването на партньорството между тях.

Агрополитиката

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Румен Порожанов: Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш

Кооперациите имат перспектива в земеделието и хранително-вкусовия бранш, заяви министърът...

Пазари, борси, цени

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на ЕС

McDonald’s загуби запазената си търговска марка за бургерите Big Mac в рамките на Европейския...

Хранителна индустрия

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

Регистрирани са случаи на заболели от трихинелоза в Бургас и Кърджaли

8 души са заболели от трихинелоза в Бургас след консумация на луканки. Деликатесът бил...

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.

Галерия